Vilde blomster på kommunens grundstykke?

Arealerne omkring Frugtlunden er nu ved at falde på plads - nu mangler vi bare, at får kommunens grundstykke ud mod Kongevejen gjort færdig.

Kommunens grundareal ud mod Kongevejen råber efter en ‘kærlig hånd’. Foto: AOB

Kommunens grundareal ud mod Kongevejen råber efter en ‘kærlig hånd’. Foto: AOB

RODEBUNKE Op langs den nyanlagte kirkesti ligger der et grundstykke ud mod Kongevejen, som ejes af kommunen. Arealet fremkom den gang man nedlagde en ejendom for at åbne op for den nye bebyggelse, for at få et kig op til bl.a. kirken. Grundarealet henligger nu rodet som et hul med ukrudt, der er en kontrast til det færdigregulerede og plejede areal langs Frugtlundens bebyggelse.

I sin tid spurgte vi kommunen om et tilsvarende areal, som ligger syd for Circle K ved indkørslen til Drabæk Huse. Det lå - og ligger stadig hen - med vildtvoksende ukrudt, og AOB spurgte om der lå nogen løsning på, hvad der beplantnings-mæssigt skulle ske med arealet.

Kommune svarede den gang: “Grunden er en del af Circle-K’s matrikel, og kommunen har ikke hjemmel til at stille krav til udseendet af et privat areal, kræve beplantning eller lignende. Hvis det omvendt rodede med affald eller skrotbiler kunne man med Planloven i hånden stille krav om oprydning. Kommunen har af ovennævnte grunde ikke været i dialog med Circle-K.”

En oplagt mulighed
AOB tog efterfølgende kontakt til Circle K og foreslog, at man f.eks. kunne plante smukke vilde blomster på området. Dette forslag faldt i ‘god jord’ og presse- og kommunikationsansvarlig, Linda McBeth, svarede tilbage, at man endnu ikke havde taget stilling til, hvordan man ville behandle grundstykket. Men efter at hun havde læst AOBs artikel om ‘Vild Med Vilje’, gav hun udtryk for, at dette kunne være en oplagt mulighed og ville gå videre med idéen, med at så vilde blomster og evt. benytte ‘insektblandinger’ på grundstykket LÆS HER.

Var det ikke en idé, at gøre noget ved det kedelige grundstykke, som ligger ud til Kongevejen ved Kirkestien. Det ser ikke særlig kønt ud. Foto: AOB

Var det ikke en idé, at gøre noget ved det kedelige grundstykke, som ligger ud til Kongevejen ved Kirkestien. Det ser ikke særlig kønt ud. Foto: AOB

Spørgsmål til kommunen
Nu stiller AOB samme spørgsmål til kommunen, der som sagt ejer grundstykket ved Kirkestien:
”Kære Allerød Kommune. Var det ikke en idé at gøre noget ved det kedelige grundstykke, som ligger ud til Kongevejen ved Kirkestien. Har I gjort jer nogen tanker om bearbejdningen af arealet - man kunne f.eks. så vilde blomster og benytte ‘insektblandinger’ på grundstykket, men der er naturligvis også mange andre muligheder.”

Vi er sikker på, at vi hurtigt vil få en tilbagemelding!

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET