Det var en fodfejl, at 'Lillerød'-skiltet blev sat op

Entreprenøren har - i god mening - været kreativ, da der ikke var et bynavn på tavlen og skrevet ‘Lillerød’. Dette var naturligvis en fejl og bliver rettet.

Der var tale om en fodfejl, så derfor bliver ‘Lillerød’ slettet af byskiltet. Men der kommer ikke til at står ‘Blovstrød’. Manipuleret foto: AOB

Der var tale om en fodfejl, så derfor bliver ‘Lillerød’ slettet af byskiltet. Men der kommer ikke til at står ‘Blovstrød’. Manipuleret foto: AOB

FODFEJL Det var en fodfejl, at byskiltet til den nye bebyggelse ‘Teglskoven’ viste, at boligerne lå i Lillerød. Således oplyser projektleder/ingeniør Niels C. Nordvig fra Allerød Kommune: “Byskiltet på ‘Teglværk Alle’ - som den nye vej kommer til at hedde - er bestilt og sat op af entreprenøren som en del af anlægsprojektet. På den godkendte skilte- og afmærkningsplan er der udelukkende vist en zonetavle (silhuet-tavle) uden bynavn - magen til den, der står på Blovstrød Teglværksvej (jf. neden-stående foto). Entreprenøren har - sikkert i god mening - været kreativ, da der ikke var et bynavn på tavlen og skrevet ‘Lillerød’. Det bliver naturligvis rettet snarest.

Der var en livlig debat på Facebook i forbindelse med vores artikel om navneforvirringen LÆS HER, hvor en læser helt klart mente, at den nye bebyggelse lå i Lillerød - ud fra den betragtning, at Allerød Teglværk lå, hvor nu XL-Byg har til huse - og altså tæt på den nye bebyggelse. Senere erkendte samme læser dog, at nu havde han set i Lokalplan 1-141 vedr. ‘Boliger ved Teglskoven’, og dér står tydeligt, at området er i Blovstrød.

Hvorfor står der intet bynavn på byskiltene?
Et anden Blovstrød-borger, har ved samme lejlighed spurgt: “Hvorfor står der intet bynavn - ‘Blovstrød’ - ved byskiltet til Grønningen og Frugtlunden? - de ligger da helt sikkert i Blovstrød!”

Til dette spørgsmål svarer Niels C. Nordvig: “Byskiltet - zonetavlen (E55/56) er en færdselstavle, som informerer trafikanterne om den maksimale hastighed i området - mere end en oplysningstavle om hvor man befinder sig - derfor kommer der intet bynavn på skiltet.

Forvaltningen har aftalt med Politiet at følge samme logik på begge veje - dvs. at skilte med 50 km/t fra Sortemosevej frem til de to bymæssige bebyggelser, hvor zonetavlen ‘tager over’, men uden bynavn.”

På Blovstrød Teglværksvej har kommunen taget for givet at ‘det nye Blovstrød’ selvfølgelig er en del af Blovstrød. Foto: AOB

På Blovstrød Teglværksvej har kommunen taget for givet at ‘det nye Blovstrød’ selvfølgelig er en del af Blovstrød. Foto: AOB


SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET