Nye stier tilføjet ved vinter-vedligeholdelsen i Blovstrød

Der sker ændringer på vinter-vedligeholdelsesplanen for flere stier og en enkelt vej i Blovstrød.

Plan over klasse-1 stierne, som tilstræbes holdt farbare hele døgnet. Glatførebekæmpelse udføres ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelser eller inden der i gennemsnit ligger 5 cm sne. Illustration: Allerød Kommune

Plan over klasse-1 stierne, som tilstræbes holdt farbare hele døgnet. Glatførebekæmpelse udføres ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelser eller inden der i gennemsnit ligger 5 cm sne. Illustration: Allerød Kommune

VEDLIGEHOLDELSE TEPM-udvalget (Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget) har behandlet og vedtaget den ny vinter-vedligeholdelsesplan for vinteren 2019-2020, som strækker sig fra den 1. november til den 31. marts , og det er Park & Vej, som forestår vinterberedskabet.

Planen er udarbejdet med baggrund i ‘Lov om offentlige veje’ og ‘Lov om private fællesveje’ samt ‘Allerød Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ’

For Blovstrøds vedkommende er der sket flere ændringer siden sidste år:

Tilføjelse af veje:
- Ny klasse-1 vej fra Sortemosevej til XL-Bygs adgangsvej (Teglværk Allé)

Tilføjelse af stier:
- Ny klasse-1 cykelsti gennem Frugtlunden/Drabæk Huse
- Ny klasse-1 sti ved Dryland ved Blovstrød Skole
- Ny klasse-1 sti ved Blovstrød gadekær
- Ny klasse-1 cykelsti fra Sortemosevej langs XL-Byg

Udtaget stier:
- Midlertidig klasse -1 sti på Østre Teglværksvej (erstattet af ny sti gennem Drabæk Huse og Frugtlunden).

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET