Blovstrød Kirke søger graver

En ledig stilling som graver ved Blovstrød Kirke er nu slået op.

Stillingen som graver ved Blovstrød Kirke er ledig pr. 1. september eller snarest derefter. Foto: AOB

Stillingen som graver ved Blovstrød Kirke er ledig pr. 1. september eller snarest derefter. Foto: AOB

GRAVER I Stillingsopslaget står der bl.a.: Stillingen som graver er et ansvarsfuldt og virksomt job, hvor du får mulighed for at strukturere og planlægge din egen arbejdsdag. Du har ansvaret for drift og vedligehold af Blovstrød kirkegård og arealerne omkring. Der må påregnes sæsonudsving i arbejdstiden. Stillingen er på 37 timer pr. uge.
En helhedsplan for kirkegården er under udarbejdelse, og du får derfor mulighed for at være en del af dette spændende projekt.

Graveren varetager følgende opgaver:
-Daglig drift og vedligehold af vores velholdte kirkegård
-Planlægning af eget og gravermedhjælpers arbejde.
-Løbende dialog med kirkegårdens brugere og anvisning af gravsteder.
-Administration af kirkegården. Forhåndskendskab til Brandsofts kirkegårdssystem vil være en fordel. Den administrative del udgør cirka 20 procent af stillingen.
-Pedel-lignende opgaver med bygningerne omkring kirken.
-Kirketjeneste som afløser ved oldfruens ferie

Nærmere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås efter den 10. august ved henvendelse til kirkeværge Tage V. Andersen på telefon 20 14 95 10. Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådets fortrolige postkasse via mail: 7449fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. september 2019 kl. 12:00.

Flere oplysninger kan ses på kirkens hjemmeside. Læs HER.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET