Der kommer vejtræer på Teglværk Allé

Antallet af træer reduceres til det halve pga. etablering af en opsamlingsgrøft for regnvand.

Sådan forstiller AOB, at det færdige vejanlæg ved Teglværk Allé   komme til at tage sig ud, når træerne er plantet og har vokset sig store. Mellem kørebanen og stien kommer der ingen træer, som oprindeligt planlagt. Der bliver i stedet etableret en grøn opsamlingsgrøft for regnvandet. Manipulation: AOB

Sådan forstiller AOB, at det færdige vejanlæg ved Teglværk Allé komme til at tage sig ud, når træerne er plantet og har vokset sig store. Mellem kørebanen og stien kommer der ingen træer, som oprindeligt planlagt. Der bliver i stedet etableret en grøn opsamlingsgrøft for regnvandet. Manipulation: AOB

TRÆPLANTNING Flere læsere har spurgt om vejprojektet til teglværksskovens byggeri er færdig - mangler der ikke nogle træer? Og jo, det er korrekt, og vi har spurgt direktør Agnete Thomsen, som svarer:
”Der plantes træer til efteråret ind mod XL-byg, så vejen til de nye boliger bliver flot.”

Agnete Thomsen uddyber: “I forbindelse med projekteringen af vejen ud fra de overordnede planmæssige rammer blev det klart, at de miljøkrav, der stilles til afledning af overfladevand fra vej og cykelsti, betød, at de i lokalplanens viste træer ikke alle kunne plantes, da der skulle skabes plads til opsamling af regnvandet i grøften langs vejen.

Dette har medført, at den grønne rabat - mellem den nye adgangsvej og den dobbeltrettede sti – hvor træerne skulle stå i stedet er lavet til en grøn grøft, som forsinker og renser overfladevandet, inden det langsomt afledes til Allerød Sø. De planmæssige forhold er i den anledning afklaret med kommunens planmyndighed. Afvandingsprojektet medførte en fordyrelse af projektet, som byrådet godkendte i februar måned 2019.”

På denne grønne rabat - ind mod XL-byg - plantes der en række træer til efteråret. Foto: AOB

På denne grønne rabat - ind mod XL-byg - plantes der en række træer til efteråret. Foto: AOB

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET