Bliver busserne i Blovstrød ramt af sparekniven?

Allerede nu har der være flere protester mod besparelsesforslaget på bl.a. busruten 381 i Blovstrød.

Meget kunne tyde på, at sparekniven rammer busserne i Blovstrød. Manipuleret foto: AOB

Meget kunne tyde på, at sparekniven rammer busserne i Blovstrød. Manipuleret foto: AOB

SPAREKNIVEN Bliver busruterne igen ramt af sparekniven i Blovstrød? Det er der en del, der kunne tyde på. Hvert år fremsender kommunen bestilling til Movia om eventuelle justeringer i det kommunale busnet. Den årlige trafikbestilling skal foretages senest den 30. oktober 2019 og implementering sker med køreplanskift i juni 2020.

Det viser sig, at der skal spares 1,1 mio. kroner. Og så er spørgsmålet - hvem gå det så ud over. I tirsdags behandlede TEPM-udvalget (Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget) trafikbestillingen af de fremtidige busruter i kommunen, og besparelserne kan meget let få betydning for busserne i Blovstrød. Ikke mindst er der foreslået besparelser på linje 381. Det er ruten: Sortemosevej, Blovstrød, Hørsholm, og der planlægges reducerede frekvenser og at nedlægge afgange i myldretiden - det vil give en besparelse på ca. kr. 700.000.

Mange har allerede gjort indsigelser mod denne besparelse, hvor bussen bl.a. betjener privatskolen og de nye bebyggelser i Blovstrød. Endvidere er det rådgivende ingeniørfirma NIRAS på Sortemosevej imod besparelsesforslaget.

Firmaet skriver bl.a., at NIRAS - som måske er Allerøds største virksomhed - gør indsigelse mod de foreslåede besparelser på linje 381 og anfører i den forbindelse: ‘NIRAS har hovedsæde i Allerød med omkring 1000 ansatte. Mange af vores medarbejdere er unge medarbejdere med bopæl i København og for at være en attraktiv virksomhed for disse medarbejdere, så er vi nødt til at have gode adgangsmuligheder med offentlig transport. Politisk håber firmaet, at der er en opmærksomhed på NIRAS’ geografiske placering i kommunen.’

Genoptages
Det blev vedtaget, at bus-sagen genoptages ved udvalgets næste møde i september måned.

Kortet viser den eksisterende bus-linieføring i 2019. Illustration: Allerød Kommune

Kortet viser den eksisterende bus-linieføring i 2019. Illustration: Allerød Kommune

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET