Kom og hør om planen for Allerøds udvikling de næste 14 år

Du kan samtidig høre om det kommende budget for 2020-27.

Orienteringen foregår i Centerhallen, onsdag den 28. august fra kl. 19:00 til 21:00. Foto: AOB

Orienteringen foregår i Centerhallen, onsdag den 28. august fra kl. 19:00 til 21:00. Foto: AOB

UDVIKLING Planen for Allerøds udvikling de næste 14 år er nu i høring, og forslaget til Planstrategi lægger op til, at der skal bygges omkring 1.485 nye boliger i kommunen.

Allerød Byråd har sendt Planstrategi 2019 i høring i otte uger, og den har en høringsfrist frem til den 20. september, lyder det i en pressemeddelelse.

Planstrategien er byrådets strategiske plan for kommunens udvikling 14 år frem i tiden. Planen sætter bl.a. rammerne for den kommende boligudbygning, erhvervsudvikling og klimatilpasning. De strategiske tanker i planen bliver dog først gyldige, når det kommer over i en kommuneplan og en lokalplan. Der skal vedtages en ny kommuneplan inden udgangen af 2021.

Næsten 1500 nye boliger
Et væsentligt element i Planstrategien er boligudbygningsplanen, der også indeholder en rækkefølgeplan, som sikrer, at byrådet kan styre udbygningshastigheden i de enkelte bysamfund. Forslaget til Planstrategien lægger op til, at der skal bygges cirka 1.485 boliger i de kommende 14 år.

Borgmester Karsten Längerich siger "Allerøds struktur er sådan, at by og natur er tæt op ad hinanden. Dertil kommer, at vi har en fantastisk placering tæt på hovedstaden. Det gør, at Allerød er en attraktiv bosætningskommune, hvor vi har naturen i vores baghaver, gode institutioner og skoler, og et stærkt handels-, kultur- og foreningsliv."

Borgmesteren fortsætter: "Med Planstrategien ønsker byrådet at fastholde Allerøds befolkningsvækst med en fornuftig boligudbygningsplan, hvor vi som kommune kan følge med, og hvor vi sørger for at have en varieret boligmasse, så både nye og gamle borgere får flere valgmuligheder."

I pressemeddelelsen hedder det endvidere: ‘De væsentligste områder for boligudbygning i perioden bliver Allerød Bymidte, hvor en helhedsplan og de kommende lokalplaner forventer plads til ca. 250 nye boliger inden for en kort årrække,.

Grøn bæredygtig udvikling
En grøn og bæredygtig udvikling er én af hjørnestenen i den nye Planstrategi, hvor byrådet blandt andet ønsker, at der udarbejdes en ny samlet Natur-, Miljø- og Klimastrategi for, hvordan f.eks. forbrug af energi og ressourcer reduceres, bæredygtig produktion fremmes og naturkvalitet og naturoplevelser forbedres, oplyser kommunen.

"Med Allerøds 'Vision2031: Tæt på hinanden – Tæt på naturen' har vi et solidt fundament for Planstrategien. I visionen arbejder vi ud fra FN's verdensmål, og af den grund står bæredygtig grøn udvikling også helt centralt i Planstrategiens tanker," siger Karsten Längerich og tilføjer: "Men vi kan kun lykkes med den grønne omstilling i fællesskab. Derfor skal vi som kommune sørge for at inddrage borgere, foreninger og erhvervsliv i konkrete indsatser og beslutninger."

Man kan indsende høringssvar ved at skrive til planogbyg@alleroed.dk eller Plan og Byg, Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3540 Allerød.

Orienteringen foregår i Centerhallen, onsdag den 28. august fra kl. 19:00 til 21:00.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET