Aktuelle vejprojekter i Blovstrød

Kommunen arbejder for tiden på fire vejprojekter her i Blovstrød - vi bringer en opdatering.

Kantsten, vejbelysning og det første lag asfalt er nu udført ved den nye ‘Teglværk Allé. Foto: AOB

Kantsten, vejbelysning og det første lag asfalt er nu udført ved den nye ‘Teglværk Allé. Foto: AOB

VEJANLÆG Allerød Kommune har udsendt en oversigt over aktuelle vejanlæg i kommunen som helhed. AOB har plukket i listen over de anlæg, der specielt berører Blovstrød, og som udføres her i sommerperioden. De fleste af projekterne har vi tidligere beskrevet på hjemmesiden, men her er fire emner med de sidste opdateringer:

1 Teglværk Allé
Medio marts måned begyndte anlægsarbejdet til den 160 meter lange ny offentlige vej, som bliver adgangsvejen til de nye boligområder ved Teglskoven og bliver samtidig de nye adgange til XL-Byg. Vejen kommer til at hedde ‘Teglværk Allé’.

Langs vejen anlægges en cykel- og gangsti, der skal benyttes af de nye beboere samt eleverne til Allerød Privatskole. Den nye sti ‘Stien’ forbindes med stierne ved Allerød Sø. Kommunen er bygherre og anlægsarbejderne forventes at være færdig primo august måned - inden skolestart.

Læs AOBs tidligere artikler om dette vej-projekt: Ny indkørsel til XL-Byg - Der må graves dybt - Projekt er godt på vej

Den nye sti ‘Stien’ fra ‘Teglværk Allé - som føres under S-banen - forbindes med stierne ved Allerød Sø. Bemærk i baggrunden byggeriet ‘Teglskoven’ med de nye ejerboliger, som skyder op af terrænet. Foto: AOB

Den nye sti ‘Stien’ fra ‘Teglværk Allé - som føres under S-banen - forbindes med stierne ved Allerød Sø. Bemærk i baggrunden byggeriet ‘Teglskoven’ med de nye ejerboliger, som skyder op af terrænet. Foto: AOB

2 Regnvandskloak på Byagervej
Novafos er i gang - siden april måned - med etableringen af en ny regnvandskloak på dele af Kærvej og Blovstrød Allé samt hele Byagervej. Arbejdet er planlagt helt færdigt til september måned.

Formålet med den nye ledning er at øge kapaciteten af afløbssystemet, så der i regnvejr kan ledes mere vand væk fra Byagervej. Den nye ledning fører regnvandet til gadekæret, hvorfra det ledes videre til Drabækken. Det nuværende afløbssystem leder regn- og spildevand samlet til renseanlægget, hvilket er en belastning for renseanlægget.

Læs AOBs tidligere artikel om dette projekt: Byagervej graves op

3 Kirkestien m.fl.
Allerød Kommune anlægger ’Kirkestien’ fra Kongevejen til broen over bækken og stien fra Østre Teglværksvej til broen. Projektet startede den 24. juni  og er planlagt afsluttet medio september måned. Stierne etableres som en tre meter bred fællessti i asfalt og med stibelysning.

Læs AOBs tidligere tre artikler om dette projekt: Kirkestiens base frilagt - Spændende grønne kiler - Kirkestien godt igang

4 Blovstrød Skole
Ved Blovstrød Skole forbedres cykelstierne. Der etableres en ny sti fra Kærvej til skolegården, og stien, der går på tværs af det grønne område ved Gadekæret, får ny belægning, ændret forløb og udvides. Tidligere på året er cykelparkeringen på skolen blevet forbedret. Alle tiltag sker med baggrund i en undersøgelse af trafikforholdene ved Blovstrød Skole.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET