Er en lysreguleret fodgængerovergang den rigtigste løsning?

AOB har fået mange reaktioner på Facebook vedr. vores artikel om tunnel eller bro ved Kongevejen her i Blovstrød.

Flere læsere foreslår, at der etableres en fodgænger-krydsning med ‘selv-tryk’. Dvs. at der vises kun rødt for bilisterne, når fodgængerne aktiverer det røde stoplys. Temafoto

Flere læsere foreslår, at der etableres en fodgænger-krydsning med ‘selv-tryk’. Dvs. at der vises kun rødt for bilisterne, når fodgængerne aktiverer det røde stoplys. Temafoto

FOR OG IMOD Der var rigtig mange af vore læsere, som reagerede på vores artikel i går med spørgsmålet om man skulle etablere en tunnel under eller en bro over Kongevejen for at tilgodese de kommende skolebørns behov for en sikker skolevej fra de nye bebyggelser på vestsiden af Kongevejen. Der var mange meninger om den rigtigste løsning, og i alt kom der 25 kommentarer.

Flere mente ikke at tunnelløsningen var den rette løsning - bl.a. pga. de meget lange ramper, som var påkrævet for at tilgodese bestemmelsen om max-hældning på 25 promille. Andre mente at en bro-løsning ikke var særlig hensigtsmæssigt - det var ikke særlig venlig for cyklisterne, og der var risiko for nedkastning af genstande på bilisterne.

Som det fremgik af artiklen, så viser erfaringer, at brugen af en tunnel er stærk begrænset, da fodgængere og cyklister vil foretrække at blive på ‘overfladen’ og i stedet krydse vejen.

Vi har her illustreret en løsning, hvor den nuværende overgang ved Blovstrød Byvej/Kirkestien udføres som en lysreguleret overgang, hvor fodgængerne selv aktiverer, når der skal være rødt for bilisterne. Det er den samme løsning, som er etableret på Kongevejen i Virum. Manipulation: AOB

Vi har her illustreret en løsning, hvor den nuværende overgang ved Blovstrød Byvej/Kirkestien udføres som en lysreguleret overgang, hvor fodgængerne selv aktiverer, når der skal være rødt for bilisterne. Det er den samme løsning, som er etableret på Kongevejen i Virum. Manipulation: AOB

Tredje mulighed
En tredje løsning, som flere læsere foreslår, er en ny fodgænger-krydsning med ‘selv-tryk’. Dvs. at der vises kun rødt for bilisterne, ved fodgængernes aktivering. NIRAS påpeger således også i en rapport, at en lysreguleret overgang er trafiksikkerhedsmæssigt den absolut bedste løsning, og i øvrigt er denne løsning ikke omkostningstung, som en læser skriver. Han forslår samtidig, at overgangen passende kunne placeres for enden af Kirkestien, hvilket - i følge NIRAS - vil give den mest direkte skolevej, i følge den oprindelige masterplan.

Denne løsning vil måske også give megen debat - eller er det blot løsningen på ‘den gordiske knude’?

Kortet viser de kommende interne stier i bebyggelserne syd-vest for Kongevejen. Endvidere er den foreslåede nye overgang ved Kirkestien markeret. Tekster mm: AOB

Kortet viser de kommende interne stier i bebyggelserne syd-vest for Kongevejen. Endvidere er den foreslåede nye overgang ved Kirkestien markeret. Tekster mm: AOB

En anden læser påpeger, at der samtidig bør opsættes digitale fartmålere på Kongevejen - der køres stadig alt for stærkt. Flere undersøgelser har således også vist, at digitale fartmålere er den bedste løsning på sænkning af hastigheden. Fotomanipulation: AOB

En anden læser påpeger, at der samtidig bør opsættes digitale fartmålere på Kongevejen - der køres stadig alt for stærkt. Flere undersøgelser har således også vist, at digitale fartmålere er den bedste løsning på sænkning af hastigheden. Fotomanipulation: AOB

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET