Tunnel eller bro ved Kongevejen?

En tunnel eller en bro under/over Kongevejen har været debateret i en hel del år, men hvad er realistisk?

Hvis der skal etableres en bro over Kongevejen, er der to placeringsmuligheder. 1: At den bliver placeret ved Blovstrød Byvej/Kirkestiens udmunding ved Kongevejen (som vist) eller 2: At den placeres lige nord for Sortemosevej-T-krydset. Manipulation: AOB

Hvis der skal etableres en bro over Kongevejen, er der to placeringsmuligheder. 1: At den bliver placeret ved Blovstrød Byvej/Kirkestiens udmunding ved Kongevejen (som vist) eller 2: At den placeres lige nord for Sortemosevej-T-krydset. Manipulation: AOB

SIKKER SKOLEVEJ Der har i perioder over de sidste 5 år været diskuteret, om der skulle etableres en tunnel under eller en bro over Kongevejen for at tilgodese de kommende skolebørns behov for en sikker skolevej fra de nye bebyggelser på vestsiden af Kongevejen.

Nu er diskussionen kommet op igen, og emnet har været behandlet i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Tunnelløsning
NIRAS havde tilbage i 2014 udarbejdet et notat gående på en tunnel-løsning under Kongevejen. Firmaet havde vurderet, at en tunnel ville koste omkring 18 mio., og det blev understreget, at overslaget var beregnet for en ‘billig’ og snæver tunnelløsning, hvor der ikke var taget højde for tryghed eller anden mer-værdi, som der potentielt ville kunne være ved en sådan underføring. En mere komfortabel løsning ville bringe prisen langt over 20 mio.

Blive på ‘overfladen’
NIRAS påpegede endvidere i notatet, at erfaringsmæssigt var den realiserede brug af en sådan tunnel stærkt begrænset, da fodgængere og cyklister vil foretrække at blive på ‘overfladen’ og i stedet krydse vejen. Krydsning via signalregulerede kryds er trafiksikkerhedsmæssigt den absolut bedste løsning, fremhævede man.

Firmaet påpegede endvidere, at en broløsning ville være væsentlig billigere end en tunnelløsning. I Virum har der tidligere være opsat en stålkonstruktions-broløsning over Kongevejen, men den var blevet påkørt og blev efterfølgende fjernet og erstattet med en lysreguleret fodgængerovergang.

Skitseoplæg fra NIRAS for en tunnelløsning: For placeringen ved Blovstrød Byvej kan ramperne placeres vinkelrette på Kongevejen, syd for Blovstrød Byvej. For placeringen ved Sortemosevej kan rampen på syd-vest-siden placeres langs eksisterende sti bag om hallen, som videreføres ud i krydset. På skolesiden kan rampen placeres langs Kongevejen. Illustration: NIRAS

Skitseoplæg fra NIRAS for en tunnelløsning: For placeringen ved Blovstrød Byvej kan ramperne placeres vinkelrette på Kongevejen, syd for Blovstrød Byvej. For placeringen ved Sortemosevej kan rampen på syd-vest-siden placeres langs eksisterende sti bag om hallen, som videreføres ud i krydset. På skolesiden kan rampen placeres langs Kongevejen. Illustration: NIRAS

Notat
NIRAS’ ene forslag omfattede en tunnel i nærheden af Blovstrød Byvej, som – forudsat i den oprindelige masterplan – ville give den mest direkte skolevej.

I det andet forslag førtes tunnelen under Kongevejen ved T-krydset Sortemosevej/Kongevejen.

Vejreglerne kræver, at tunnel-ramper anlægges med en hældning, som imødekommer kørestolsbrugere. Kravet til hældning er et fald på 25 promille, svarende til 4 cm fald pr. meter, hvilket kræver nogle meget lange ramper på ca. 100 meter på hver side af tunnelen. Og det er disse ramper, som er meget bekostelige og pladskævende.

Placering af ramperne på planen er kun meget overordnet behandlet, og ovenstående plan skal alene ses som forslag til, hvordan det kunne se ud, påpeger NIRAS.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET