Kirkestien er godt i gang

Hele sti-anlægget vil være helt færdig medio september måned.

Kirkestien slår et sving ind over den nyetablerede bro, som fører over bækken. Foto: Linda J. Madsen

Kirkestien slår et sving ind over den nyetablerede bro, som fører over bækken. Foto: Linda J. Madsen

STI-PROJEKT I sidste måned skrev vi, at Kirkestien var under projektering (LÆS HER), og at man snart ville starte op på stedet. Og nu er arbejdet kommet godt i gang med at blive anlagt mellem Kongevejen og broen over bækken, samt senere en tværgående sti fra Østre Teglværksvej og ned til broen. 

Langs stien etableres en stenfaskine, som vil opsamle regnvandet fra den asfalterede sti. I modsatte side udføres sti-belysning. Foto: Linda J. Madsen

Langs stien etableres en stenfaskine, som vil opsamle regnvandet fra den asfalterede sti. I modsatte side udføres sti-belysning. Foto: Linda J. Madsen

Vejingeniør Linda J. Madsen fortæller, at Kirkestien anlægges som en 3 m bred asfalteret fællessti. Ved siden af stien etableres en stenfaskine i den ene side og stibelysning i den modsatte side. Disse skifter dog side omkring Frugtlunden 44 for at vand fra terræn så vidt muligt ikke ender i Dræbæk Huse.

Traceet mellem Kongevejen og broen forventes asfalteret inden for de næste 14 dage, og hele sti-anlægget vil være helt færdig medio september måned.

Som det fremgår af planen, er der tale om to nye stier: Den ene er Kirkestien, som går fra Kongevejen og ned til den nye bro over bækken - Den anden sti går fra Østre Teglværksvej og ned til broen. Illustration: NIRAS. Tekster: AOB

Som det fremgår af planen, er der tale om to nye stier: Den ene er Kirkestien, som går fra Kongevejen og ned til den nye bro over bækken - Den anden sti går fra Østre Teglværksvej og ned til broen. Illustration: NIRAS. Tekster: AOB

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET