Ny organist søges til Blovstrød Kirke

En stilling som organist ved Blovstrød Kirke er slået op. Stillingen er ledig med tiltrædelse snarest mulig.

Kirkebygningen, hvoraf den ældste del er fra omkring 1100-tallet, står overfor en snarlig renovering, og i den forbindelse skal kirken have et nyt orgel. Foto: AOB

Kirkebygningen, hvoraf den ældste del er fra omkring 1100-tallet, står overfor en snarlig renovering, og i den forbindelse skal kirken have et nyt orgel. Foto: AOB

ORGANIST Blovstrød Kirke har opslået en stilling som organist ved kirken. Stillingen er ledig med tiltrædelse snarest muligt. Der er tale om en deltidsstilling med en beskæftigelsesgrad på 75%. 

I stillingsopslaget er bl.a. anført, at organisten vil skulle varetage følgende opgaver:
•  orgelspil ved alle højmesser og kirkelige handlinger 
•  bistand til kirkens spire-, børne- og voksenkor i forbindelse med korenes optrædener og prøver
•  orgelspil ved to korte, ugentlige andagter i forbindelse med konfirmationsundervisningen 
•  rådgivning i forbindelse med anskaffelsen af kirkens nye orgel. : Kirken har skaffet financering til et orgel med 15 stemmer og to manualer og regner med at det er klar om ca. to år. 
•  musikledsagelse ifbm. arrangementer i sognegården, herunder foredrag og øvrige sogneaftener
•  deltagelse i kirkens aktivitetsudvalg med henblik på planlægning af koncerter

Kirkens nuværende orgel er et Jensen og Thomsen-orgel på 7 stemmer med ét manual. Foto: AOB

Kirkens nuværende orgel er et Jensen og Thomsen-orgel på 7 stemmer med ét manual. Foto: AOB

I opslaget oplyses bl.a.:
Der bor 3.522 indbyggere i sognet, heraf er 2.721 medlemmer af Folkekirken. Kirken nyder en god opbakning i sognet, og der er en god kontakt til de nærliggende skoler og børneinstitutioner. Kirken har ansat en underviser til babysalmesang en gang om ugen. Derudover er der til kirken knyttet tre kor: et spirekor for 0.-2. klasse, et børnekor for 3.-5. klasse samt et voksenkor. Disse kor har allerede en korleder, men organisten vil skulle deltage i arbejdet med korene.

Det er menighedsrådets ønske, at den nye organist skal gå aktivt ind i det rige liv, der er omkring kirken, som har følgende ansatte: én fuldtidspræst, én halvtidspræst, én kirkesanger, én korleder, én oldfrue/kirketjener, én graver og én gravermedhjælper.  Kirkebygningen, hvoraf den ældste del er fra omkring 1100-tallet, står overfor en snarlig renovation, og i forbindelse hermed skal kirken have et nyt orgel. Kirkens nuværende orgel er et Jensen og Thomsen-orgel på 7 stemmer med ét manual, men en selvstændig Subbas 16'.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsmedlem Jørgen Jessen på telefon 30 43 64 51 eller sognepræst Kristine Krarup Ravn på 29 91 12 68.
Ansøgningen sendes til: 7449fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12:00, den 1. september 2019.

På Blovstrød Kirkes Hjemmeside kan stillingsopslaget læses i sin helhed.


SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET