Renovering af stien på Grønholmen

Der sker nu en opdatering af skolestien, som fører over Grønholmen ved gadekæret.

Allerede nu er stiens gamle græsarmeringssten fjernet, og der er gravet ud for sti-ændringen ved Kærvej. Foto: AOB

Allerede nu er stiens gamle græsarmeringssten fjernet, og der er gravet ud for sti-ændringen ved Kærvej. Foto: AOB

STI-JUSTERING I sidste uge skrev vi om ‘Aktuelle vejprojekter her i Blovstrød’. Vi skrev bl.a. om at stien, der går på tværs af det grønne område ved gadekæret, får ny belægning, ændret forløb og udvides. Der er læsere, som gerne ville have uddybet dette projekt - og det gør vi hermed:

Der er tale om den gamle skolesti, som går på tværs af Grønholmen - syd om gadekæret - fra Blovstrød Byvej ud for Lundegårdsvej og frem til parkeringspladsen ved skolen. Stien har været udført med græsarmeringssten og har været meget smal og ujævn. Nu etableres en bredere sti med en asfalt-belægning.

Samtidig ændres stiforløbet, så den fremover ikke ender ud for indkørslen til skolens parkeringsplads men slår et sving mod nord, så den munder ud overfor den eksisterende sti, der fører direkte til skolegården.

Det er planlagt, at projektet bliver helt færdigt inden skolestart til august.

Af planen fremgår det, hvordan stien ændres ved Kærvej. Illustration: AOB

Af planen fremgår det, hvordan stien ændres ved Kærvej. Illustration: AOB

Fremover ændres stien ved Kærvej, så den munder ud lige overfor den eksisterende skolesti, der fører direkte til skolegården. Foto: AOB

Fremover ændres stien ved Kærvej, så den munder ud lige overfor den eksisterende skolesti, der fører direkte til skolegården. Foto: AOB

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET