Livgarden har fået overdraget nye garager med mandskabsfaciliteter

På garderkasernen i Høvelte er der blevet opført et meget stort garageanlæg på næsten 3.400 m2.

Det meget store bygningskompleks, ved Garderkaserne Høvelte, som nu er overdraget til Den Kongelige Livgarde. Bygningskompekset, består af en sammenbygning af to standardiserede koncept-bygninger i form af hærens standard-garager samt en standardiseret materiel-, bade- og omklædningbygning for ca. 175 mand. Illustration: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det meget store bygningskompleks, ved Garderkaserne Høvelte, som nu er overdraget til Den Kongelige Livgarde. Bygningskompekset, består af en sammenbygning af to standardiserede koncept-bygninger i form af hærens standard-garager samt en standardiseret materiel-, bade- og omklædningbygning for ca. 175 mand. Illustration: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

MODERNISERING Der er gennem hele 2018 arbejdet på opførelsen af en ny kæmpe bygning ‘305’ på Garderkasernen, som nu står færdig og er overdraget til Den Kongelige Livgarde.

Oberstløjtnant Lars Rix, chef for Kapacitetsafdelingen i forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, sagde bl.a. ved indvielsen: “Hver gang vi opfører en bygning af denne type, rydder vi et areal, der svarer til grønsværen i Parken. Og på dette areal pålacerer vi en bygning på størrelse med en stor håndboldhal. Her samler vi de funktioner, som den operative soldat skal bruge i løbet af sin arbejdsdag - fra han møder ind i civil til han pakker sit køretøj og rykker ud.”

Bygningen rummer 16 standpladser til de største køretøjeri i Forsvaret, bad og omklædningsfaciliteter til op til 175 personer, sikrede materieldepoter, briefingrum, m.m.

Dermed skabes der forbedrede rammer for soldaterne og det sensitive avancerede udstyr, som er en central del af deres træning.

Bygningen er en del af projekt ‘Modernisering af Hærens Materiel og Mandskabsfaciliteter’ (MHMM), hvor der investeres cirka 1,5 milliard kroner i mærkbare forbedringer af hærens faciliteter.

Selve det 3-etagers byggeri vil man næppe kunne ane fra Høveltevej, da det ligger pænt tilbagetrukket bag Høvelte Kasernes hovedbygning.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET