Nu etableres der en over 12.000 kubikmeter stor regnvandssø på det militære område

Bassinet placeres på sydvestsiden af Kongevejen - nordvest for Høvelte Kaserne.

Regnvandet på Høvelte Kaserne har i længere tid været et problem. Derfor skal spildevand og regnvand nu separeres, hvorfor man nu etablerer et regnvandsbassin, der placeres på sydvestsiden af Kongevejen - nordvest for Høvelte Kaserne. Grafik: AOB

Regnvandet på Høvelte Kaserne har i længere tid været et problem. Derfor skal spildevand og regnvand nu separeres, hvorfor man nu etablerer et regnvandsbassin, der placeres på sydvestsiden af Kongevejen - nordvest for Høvelte Kaserne. Grafik: AOB

REGNVAND  I forbindelse med separering af overfladevand fra spildevand på Høvelte Kaserne udfører forsvaret et overløbsbassin og vil herigennem forbedre kvaliteten af regnvandet, som udledes videre til den naturbeskyttede Drabækken.

Regnvandsbassinet placeres på sydvestsiden af Kongevejen - nordvest for Høvelte Kaserne - hvor der pt. er et mindre overløbsbassin af ældre dato, som også har udløb til Drabækken. Men en øget nedbørsmængde nu og i fremtiden gør, at der i dag stilles skærpede krav til dimensionering ved kloakeringer. Disse forhold giver alt i alt en øget mængde af overfladevand, der nu bliver håndteret.

Det nye overfladebassin, som er på 12.500 kubikmeter, udføres så det fremstår naturtro og kan indgå, som en naturlig del af landskabet og herved øges naturværdien i området, oplyser forsvaret.

I øjeblikket graves der et kæmpe krater, som fremover skal opsamle regnvandet, og pt.   kører seks lastbiler i rutefart i 14 dage fra Høvelte øvelsesområde nord for kasernen - tæt på Drabæk Huse. Foto: Niels Kirkegaard

I øjeblikket graves der et kæmpe krater, som fremover skal opsamle regnvandet, og pt. kører seks lastbiler i rutefart i 14 dage fra Høvelte øvelsesområde nord for kasernen - tæt på Drabæk Huse. Foto: Niels Kirkegaard

Jorden køres til øvelsesområdet ved Sjælsmark - ca. 100 m fra Sjælsmark Kaserne og ca. 100 m nord for Tingstedet i Hørsholm Kommune - hvor en bulldozer udjævner jorden. Foto: Niels Kirkegaard

Jorden køres til øvelsesområdet ved Sjælsmark - ca. 100 m fra Sjælsmark Kaserne og ca. 100 m nord for Tingstedet i Hørsholm Kommune - hvor en bulldozer udjævner jorden. Foto: Niels Kirkegaard

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET