Nye spændende grønne kiler

Mellem de enkelte bebyggelser - Drabæk Huse, Frugtlunden og Grønningen - er der ved at opstå spændende grønne områder.

Allerød Kommunes planchef, Per Jul Hansen, har vist rundt på de nye grønne områder mellem de enkelte bebyggelser ved Drabæk Huse, Frugtlunden og Grønningen .  Foto: AOB

Allerød Kommunes planchef, Per Jul Hansen, har vist rundt på de nye grønne områder mellem de enkelte bebyggelser ved Drabæk Huse, Frugtlunden og Grønningen. Foto: AOB

GRØNNE KILER I øjeblikket arbejdes der intenst på at få arealerne mellem de enkelte bebyggelser ved Drabæk Huse, Frugtlunden og Grønningen reguleret på plads og beplantet. Allerede nu kan man se nogle af de færdige resultater med spændende vandløb og søer i terrænnet.

Det er kommunen, der i forbindelse med de nye bebyggelser, har åbnet for tidligere lukkede vandløb, og som nu følger det faldende terræn og snor sig ned til den store regnvandssø, der for et par år siden blev etableret øst for Drabæk Huse. Herfra ledes vandet videre ud i Drabækken, som til slut ender i Sjælsø.

Den nye Kirkesti vil blive ført over et regnvandsløb med en nyetableret bro. Foto: AOB

Den nye Kirkesti vil blive ført over et regnvandsløb med en nyetableret bro. Foto: AOB

Det er planen, at de åbne regnvandsløb samles i forskellige søer i de grønne kiler. Foto: AOB

Det er planen, at de åbne regnvandsløb samles i forskellige søer i de grønne kiler. Foto: AOB

Kirkestien
I sidste uge havde planchef, Per Jul Hansen, en rundvisning for AOB på de kommende grønne områder, hvor planchefen bl.a. orienterede om placeringen af den fremtidige Kirkesti. Stien er under projektering, og inden for få uger vil den blive markeret i terrænnet.

Der er en række forhold omkring hældningskoefficienter og adgangsforhold, der skal tages hensyn til, når man projekterer stien. Nogle steder bliver den noget stejl, og det har været på tale, at der på den lange strækning etableres nogle vandrette ‘hvilepladser’, evt. forsynet med bænke.

Det viser sig i øvrigt, at i den nord-østlige ende vil stien have udgangspunkt ud for den nuværende stikvej fra Kongevejen. Den vil således ligge et godt stykke væk fra skråningen ned mod Drabæk Huse - altså en noget ændret placering i forhold til, hvor stien oprindeligt lå. AOB har nedenfor - i grove træk - skitseret stiforløbet.

Når det endelige projekt på Kirkestien foreligger, vil AOB bringe disse planer.

Som det fremgår af skitsen, vil Kirkestien blive placeret et pænt stykke fra skrænten ned mod Drabæk Huse (helt til venstre i billedet). Illustration: AOB

Som det fremgår af skitsen, vil Kirkestien blive placeret et pænt stykke fra skrænten ned mod Drabæk Huse (helt til venstre i billedet). Illustration: AOB

Skitsen viser Kirkestiens fremtidige forløb fra Kongevejen og ned i dalen - forbi det fremtidige brede grønne areal. Illustration: AOB

Skitsen viser Kirkestiens fremtidige forløb fra Kongevejen og ned i dalen - forbi det fremtidige brede grønne areal. Illustration: AOB

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET