Snart vil Kongevejen nord for Sortemosevej få granitkantsten

I en ny kvalitets- og designmanual indgår bl.a., at resten af Kongevejen i Blovstrød får udskiftet alle betonkantsten til granitkantsten i år.

Som bekendt endte det sidste år med en asymmetriske løsning af Kongevejens anden etape, hvor vestsiden blev gjort helt færdig med nye granitkantsten, men hvor østsiden blev en 'halv' løsning, hvor man bevarede de gamle betonkantsten. Foto: AOB

Som bekendt endte det sidste år med en asymmetriske løsning af Kongevejens anden etape, hvor vestsiden blev gjort helt færdig med nye granitkantsten, men hvor østsiden blev en 'halv' løsning, hvor man bevarede de gamle betonkantsten. Foto: AOB

DESIGNMANUAL  For netop et år siden blev arbejderne i første omgang gjort færdige ved Kongevejens anden etape. Det endte som bekendt med en skrabet og asymmetrisk løsning af vejen, hvor vestsiden blev udført med nye granitkantsten, og hvor østsiden derimod måtte nøjes med de gamle nedslidte betonkantsten og en lappeløsning af cykelstien.

Men i en ny ‘Kvalitets- og designmanual for belægninger på veje, stier og fortove’ - som netop er godkendt af Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget - indgår bl.a., at resten af Kongevejen i Blovstrød får udskiftet alle betonkantsten til granitkantsten.

I øvrigt har administrationen bekræftet, at dette betyder, at generelt bliver alle kantsten fremover udført ens i begge sider af vejene. Vi får således fremadrettet et mere ensartet resultat ved vej-renoveringerne.

I manualen for Blovstrød står bl.a:
Fortovene er på boligvejene primært udført med asfaltbelægning.

Kantsten er uført både med beton og granit. På fordelingsvejene Sjælsø Allé og Blovstrød Allé er fortovene med fliser og granitkantsten. På Sjælsø Allé er fortovet dog udført med en betonkantsten i den ene side af vejen.

På Kongevejen gennem Blovstrød er fortovene udført som delte stier. På strækningen syd for Sortemosevej er der fliser på fortovet og granitkantsten. På strækningen nord for Sortemosevej, som har et mindre bymæssigt udtryk, er der asfalt på fortovsdelen med majsbelægning og kantsten i beton. Som led i at strækningen får mere bymæssigt udtryk, vil kantstenen på denne strækning dog blive udskiftet til granit, hvilket er udørt på en enkelt strækning, hvor kanstenen var i dårlig stand.

Kærvej er anlagt uden fortove, hvilket passer bedst til landsbyen om kirken. Vejen er til gengæld ensrettet og hastighedsdæmpende for at sikre at skoleeleverne kan færdes trygt på vejen.

Udføres i år
Af oversigten fremgår det endvidere at cykelstierne på Kongevejen nord for Sortemosevej bør renoveres inden udgange af i 2019 - hvilket må medføre, at også de nye granitkanstene etableres i år.

Læs hele den 40 sider store manualen her: Manual

Østsiden af Kongevejen - hvor over 120 af de gamle forvitrede kantsten blev bevaret, og hvor cykelstien ikke blev repareret overalt - er tilsyneladen snart historie. Renoveringen vil - i følge manualen - allerede ske i år. Foto: AOB

Østsiden af Kongevejen - hvor over 120 af de gamle forvitrede kantsten blev bevaret, og hvor cykelstien ikke blev repareret overalt - er tilsyneladen snart historie. Renoveringen vil - i følge manualen - allerede ske i år. Foto: AOB

LÆS OGSÅ: Historien om Kongevejsprojektet

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET