Blovstrød Vandværk undersøger drikkevandet for et nyt giftstof

Danske Regioner har fundet nye giftstoffer i det danske grundvand ved deres punktkildeundersøgelser. Blovstrød Vandværk er tilsyneladende uden for fare.

Henrik Østergaard: “Jeg tror ikke vi finder giftstoffet i vores drikkevand”. Foto: AOB

Henrik Østergaard: “Jeg tror ikke vi finder giftstoffet i vores drikkevand”. Foto: AOB

DRIKKEVAND Miljøstyrelsen har den 23. april 2019 fremsendt brev til alle vandværker om, at pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre fremover skal indgå på den obligatoriske liste over pesticider, som vandforsyninger skal undersøge for og henstiller i brevet til, at man fra vandforsyningernes og kommunernes side sikrer, at drikkevandet hurtigst muligt analyseres for chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Det skyldes, at Danske Regioner har fundet 75 nye giftstoffer i det danske grundvand ved deres punktkildeforureninger ved blandt andet gartnerier og maskinstationer. Og her vækker særligt stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre bekymring, da det blev fundet ved to drikkevandsboringer, oplyser Hovedstadens Forsyningsselskab HOFOR i en pressemeddelelse.

HOFOR har taget prøver til analyse for chlorothalonil-amidsulfonsyre samt 232 andre stoffer i begyndelsen af april. Prøverne sendes til to laboratorier for at sikre validiteten og resultaterne af prøverne.

Resultatet af disse prøver er nu ved at komme i hus. De kommer løbende, da prøverne er taget løbende. De første prøver fra HOFORs vandværker viser ikke tegn på chlorothalonil-amidsulfonsyre.

HOFOR oplyser desuden, at de løbende forholder sig til nye resultater, og vurderer hvilke aktioner der skal tages, så den gode drikkevandskvalitet kan sikres.

Ikke sandsynligt, at giftstoffet findes i Blovstrøds drikkevand
AOB har kontaktet formanden for Blovstrød Vandværk, Henrik Østergaard, som siger: “Vi er opmærksomme på det nye stof og vil måle for det næste gang, der skal tages prøver ca. inden for den næste måned. Vi skal lige finde ud af, om vores laboratorie overhovedet kan analysere giftstoffet.

I følge oplysninger fra Miljøstyrelsen er chlorothalonil-amidsulfonsyre et nedbrydningsprodukt af chlorothalonil, et svampemiddel som har været godkendt i Danmark i perioden 1982 til 2000 til brug ved dyrkning af hvede, kartofter, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

Jeg tror ikke vi finder giftstoffet i vores drikkevand, da det ikke er sandsynligt, at de ovennævnte afgrøder har været dyrket i indvindingsoplandet til vores drikkevandsboringer.”

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET