Så kommer Dexter-køerne snart på engen igen

I løbet af næste uge kommer der igen Dexter-køer i indelukket på Blovstrød Enge.

Man må gerne gå ind til køerne, og de må gerne klappes. De må også gerne fodres - men kun med gulerødder, æbler og rugbrød. Arkivfoto: AOB

Man må gerne gå ind til køerne, og de må gerne klappes. De må også gerne fodres - men kun med gulerødder, æbler og rugbrød. Arkivfoto: AOB

KOKLAPPER  Flere af vores læsere har spurgt, om der ikke kommer køer på engen i år. Og svaret er: Jo, selvfølgelig. I følge bondemanden, Niels Bodilsen, bliver det i løbet af uge 21.

Men koklapperlauget har brug for flere frivillige hænder til på skift at holde øje med, at alle køerne er der, at de har det godt, og at de har vand. Det var måske noget for dig?

Koklapperlauget har planlægningsmøde onsdag, den 29. maj, kl. 18:30. Mødet afholdes ved bænkene ved køernes indhegning i den nordlige ende. Ved dårligt vejr rykker man mødet indendørs. 

Hvis man gerne vil hjælpe til eller deltage i mødet, må man meget gerne skrive til formanden, Signe Schløer: s.schloer@gmail.com. Så kan man også få af vide, hvis mødet rykker indendørs.

Man kan også følge koklapperlauget på Facebook: Lillerød-Blovstrød Koklapperlaug.

ko-nr.jpg

F A K T A :
Dexterkvæget stammer oprindeligt fra den sydvestlige del af Irland. Slægten er én af de ældste kvægracer. De knoglerester arkæologerne har fundet efter Kelternes kvæg kan bedst sammenlignes med Dexter. Dexter er den mindste, i højde, af de danske kvægracer. I avlen lægger man netop stor vægt på at bevare dette særkende. Dexter er en kombinationsrace, der både kan producere kød og mælk.


SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET