Blovstrød Kirke omkring påsken

Skærtorsdag, vil der efter gudstjenesten blive serveret påskeinspireret middag i sognegården.

Påskeliljerne byder velkommen til Blovstrød Kirke, som afholder fire gudstjenester omkring påsken. Foto: AOB

Påskeliljerne byder velkommen til Blovstrød Kirke, som afholder fire gudstjenester omkring påsken. Foto: AOB

PÅSKEN Omkring påsken afholder Blovstrød Kirke fire gudstjenester:

Skærtorsdag, den 18. april, kl. 17:30
Aftensgudstjeneste (v. Ole Lyngvåg) og derefter vil der blive serveret påskeinspireret middag i sognegården.
Tilmelding til spisningen er nødvendigt og skal ske til Gunhild Fjord på sms eller telefon 30 30 43 35 senest i morgen, palmesøndag.

Langfredag, den 19. april, kl. 10:00
Liturgisk gudstjeneste (v. Ole Lyngvåg) med Verdi-Kvartetten

Påskedag, søndag den 21. april, kl. 10:00
(v. Ole Lyngvåg) Kirkekaffe

Anden påskedag, mandag den 22. april, kl 19:30
(v. Ole Lyngvåg) Et glas i våbenhuset

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET