Problemer med offentlig adgang til Blackfoots spejdergrund

Spejderne har følt, at det var nødvendigt med skiltning ved adgangen til området.

Michael Timm: “Hytten og grunden tilhører Blackfoot Bloustrød spejdergruppen, og ikke Allerød Kommune. Henvisningen til §17 på skiltningen, er efter anbefaling fra myndighederne.” Foto: AOB

Michael Timm: “Hytten og grunden tilhører Blackfoot Bloustrød spejdergruppen, og ikke Allerød Kommune. Henvisningen til §17 på skiltningen, er efter anbefaling fra myndighederne.” Foto: AOB

BLACKFOOT Flere Blovstrød-borgere, som har været forbi Blackfoot-spejdernes grund ved Sandholmgårdsvej, har bemærket, at der er sat skilte op, som oplyser, at der ikke er offentlig adgang til spejdergrunden. Man forstår umiddelbart ikke begrundelsen og en borger siger:

“Jeg har lige set disse skilte og er noget forundret. Jeg havde ellers forstået på spejderne, at alle interesserede var velkomne til at følge med i, hvad de lavede på den store grund - grunden tilhører dog os alle - men det er altså ikke tilfældet. Jeg troede det var lige som med de golfbaner, der ligger på kommunale arealer, at alle er velkomne.”

Blackfoot svarer
AOB har efterfølgende haft kontakt til formanden for Blackfootspejderne, Michael Timm, som forklarer baggrunden for skiltningen:

“Blackfoot købte grunden og huset af Allerød Kommune for nogle år siden. Inden for de sidste par år har Blackfoot været så heldige at modtage store donationer fra fonde, så vi kan investere i shelters og beplantning, som en del af udviklingen af et spejdercenter for alle spejdere i lokalområdet. Hytten og grunden er unik til at lave fantastisk spejderarbejde til glæde for alle spejdere i vores lokalområde. Lederne og bestyrelsen har først og fremmest spejdernes trivsel og sikkerhed i fokus.

Problemer
Men i de år Blackfoot Bloustrød har haft grunden og hytten, har vi desværre oplevet følgende:

  • Om aftenen har der været holdt fest på terrassen, og der har været tændt bål op ad hytten. Dette kunne have endt i en katastrofe, da vi kunne have haft spejdere, der var i hytten.

  • Vi har kendskab til, at der om aftenen udveksles varer - herunder narkotika - samt at dette indtages på grunden. Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt.

  • MTB’er kører igennem Blackfoot-grunden, selvom der tydligt pågår spejderarbejde.

  • Der er hundeluftere, der går med løse hunde, selvom der tydeligt pågår spejderarbejde. Husk, at der findes mange børn, som er bange for hunde, og hundeefterladenskaber er ikke smarte, hvor man har div. spejderaktiviteter.”

Blackfoots bestyrelse har følt, at det også var nødvendigt at opsætte et skilt med klar henvisning til den offentlige sti, der ligger lige ved siden af hytten. Foto: AOB

Blackfoots bestyrelse har følt, at det også var nødvendigt at opsætte et skilt med klar henvisning til den offentlige sti, der ligger lige ved siden af hytten. Foto: AOB

Michael Timm siger videre: “Hytten og grunden tilhører - som nævnt - Blackfoot Bloustrød spejdergruppen, og ikke Allerød Kommune. Grunden til at der henvises til §17 på skiltningen, er efter anbefaling fra myndighederne. Uden denne formulering har vi ikke mulighed at bortvise uønskede besøgende fra vores grund.

Vi har i Blackfoots bestyrelse også følt det nødvendigt, at opsætte et skilt med klar henvisning til den offentlige sti, der ligger lige ved siden af hytten.”

“Man kan finde meget mere om Blackfoot Bloustrød på vores hjemmeside, og man kan også følge os på Facebook,” slutter Michael Timm.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET