To nye dobbelthuse ved Parkvej

På torsdag skal byrådet tage stilling til den endelige godkendelse af lokalplanen for fire boliger på den tidligere spejdergrund.

Den gamle spejdergrund ved Parkvej skråner stejlt ned mod de eksisterende rækkehuse. Foto: AOB

Den gamle spejdergrund ved Parkvej skråner stejlt ned mod de eksisterende rækkehuse. Foto: AOB

LOKALPLANGODKENDELSE Byrådet besluttede for ca. 2 år siden at igangsætte en lokalplan for fire rækkehuse på ejendommen Parkvej 27. Baggrunden for at udarbejde en lokalplan var, at en del af den fælles grønning som bekendt har været brugt til spejderformål for Blovstrøds Blackfoot-spejderne. Der har også ligget en spejderhytte, der blev fjernet i forbindelse med at spejderne overtog Blovstrød Stadion, og arealet er derfor blevet ledigt. Det er Allerød Kommune, der ejer arealet, og byrådet ønskede, at der skulle bygges fire huse.

Der har tidligere været udarbejdet forslag til en lokalplan for to parcelhuse med adgang fra Elmevej. Men som følge af høringsprocessen med utrolig mange protester (24 indsigelser), valgte byrådet i stedet at få udarbejdet en plan for fire rækkehuse. Dette forslag er dog nu endt med omtalte lokalplan for to dobbelthuse.

Boligerne opføres som 2 dobbelthuse i stedet for - som tidligere foreslået: 4 rækkehuse - for at tage hensyn til naboer og terræn. Illustration fra lokalplanforslaget. Tekster: AOB

Boligerne opføres som 2 dobbelthuse i stedet for - som tidligere foreslået: 4 rækkehuse - for at tage hensyn til naboer og terræn. Illustration fra lokalplanforslaget. Tekster: AOB

I et notat står der: ‘Den del, der nu tænkes opført, skal visuelt indgå i sammenhæng med den øvrige rækkehusbebyggelse mod øst. Som det fremgår af forslaget, vil det øvrige areal fortsat være udlagt til rekreativt areal og er omfattet af Lokalplan 126 med en sammenhængende beplantning.’

Lokalplanen beskriver, at den har til formål at muliggøre opførelsen af to dobbelthuse i én etage med en boligstørrelse på maksimalt 110 m2 og en højde på maksimalt 7 meter. Boligerne opføres som 2 dobbelthuse i stedet for - som tidligere foreslået: 4 rækkehuse - for at tage hensyn til naboer og terræn. 

Som det fremgår af planen, er husene vendt, så der er gavl mod den eksisterende rækkehusbebyggelse mod øst. Der er indsat bestemmelse om, at der ikke må etableres vinduer i denne gavlfacade. Dette for at undgå indbliksgener for rækkehusene.

Mod vest er der givet mulighed for at lave en støttemur, så byggeriet kan udføres plant og ligge lidt lavere i landskabet. Mod nord er angivet to støjvægge.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes via en ny overkørsel fra Parkvej 27 - modsat oprindeligt, hvor der kun var adgang fra Elmevej. LÆS HER

Indsigelser
Også ved dette reviderede lokalplanforslag, som nu har været i høring i 6 uger, har der været en del indsigelser fra Grundejerforeningen Parkvej. De indkomne bemærkninger handler om: Nabogener, Baggrunden for lokalplanen, Den eksisterende brug af området, Adgang til området, Seniorboliger og Beplantning. Der er dog ikke taget væsentlig hensyn til disse indsigelser til forslaget, som endelig behandles i byrådet nu på torsdag, den 28. marts.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET