Fælles aftale mellem tre kommuner om affald

Borgmestrene fra Rudersdal, Allerød og Hørsholm kommuner har nu underskrevet en aftale om fælles indsamling af affald. 

Tre borgmestre har underskrevet tre enslydende kontrakter på fælles affaldsindsamling. Pressefoto

Tre borgmestre har underskrevet tre enslydende kontrakter på fælles affaldsindsamling. Pressefoto

FÆLLESAFTALE Tilbage i 2016 blev det første initiativ til et nyt, fælles indsamlingssystem for genanvendeligt affald (som papir, plast, glas og metal) taget. Det skete mellem de fire kommuner i Rudersdal, Allerød, Fredensborg og Hørsholm. Initiativet indebar blandt andet en forsøgsperiode, hvor visse borgere fik forskellige typer af beholdere og systemer afprøvet.

Efter forsøgeperioden kunne tre af de oprindeligt fire kommuner i 2017 godkende det nye sorteringssystem, hvorimod Fredensborg Kommune forlod samarbejdet til fordel for et alternativt sorteringssystem. (AOB: Hvad ‘det alternative’ går ud på vides ikke på nuværende tidspunkt.)

Borgmestrene for de tilbageværende tre kommuner, nemlig Rudersdal, Allerød og Hørsholm Kommuner mødtes i Rudersdal og har nu forseglet aftalen ved at underskrive de ens kontrakter om indsamling af affald. 

Nye tider
Det er firmaet City Container CPH A/S, der har vundet udbuddet på projektet, og som dermed skal varetage opgaven med affaldet. Og med kontraktunderskrivelsen er der samtidig lagt op til nye tider for borgerne i de tre kommuner. City Container er i færd med at bestille nye skraldebiler til opgaven, og i løbet af foråret - og frem til næste år - kommer borgerne gradvist til at kunne mærke forandringen. 

Tidligere har man haft licitation på levering af selve affaldsbeholderne (LÆS HER), og her der er indgået kontrakt med det svenske firma Plastic Omnium AB, som i alt skal levere godt 62.000 beholdere, heraf ca. 17.250 til Allerød Kommune.

Ved arrangementet for underskrivelsen sagde Jens Ive, som er borgmester i Rudersdal Kommune: "Vi skal først og fremmest sortere mere af vores affald, fordi det miljømæssigt er bedre at genanvende ressourcerne i affaldet frem for at brænde det. Hvordan vi håndterer affald og genanvender det, spiller en stor rolle i omstillingen til en mere cirkulær økonomi, som vores tre kommuner ønsker at understøtte."

Indføres løbende
Det er en betydelig opgave, som de tre kommuner nu sætter i værk og skal finansiere. Når de nye ordninger er sat i gang, vil den samlede, årlige kontraktsum på de tre kontrakter ligge i størrelsesordenen af cirka 60 mio. kr. om året. 

Indsamlingen af dagrenovation bliver første skridt, og det arbejde sættes i gang den1. maj i år. Derefter indføres indsamling af plast, papir, glas, metal og pap ved etageboliger og rækkehuse med fællesordninger i løbet af efteråret 2019, mens indsamlingen ved eenfamilieboliger implementeres i løbet af 2020 - dvs. at de fleste Blovstrød-borgere først mærker noget til det nye, fælles indsamlingssystem om et års tid.

Vores kommune er nu et stort skridt nærmere grøn sortering af affald. Ved eenfamilieboliger, kan opstillingen bestå af i alt fem enheder. Men kønt bliver det ikke. Foto-manipulation: AOB

Vores kommune er nu et stort skridt nærmere grøn sortering af affald. Ved eenfamilieboliger, kan opstillingen bestå af i alt fem enheder. Men kønt bliver det ikke. Foto-manipulation: AOB

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET