Støjskærmen bliver 'grøn'

Ud for den nye børneinstitution ‘Pilelunden’ er der opsat en stor markant støjskærm. Den vil senere ‘forvandles’ til en levende grøn hæk.

Langs det store støjhegn - ved den nye børneinstitution - vil der ud mod Kongevejen blive sat klatreplanter, som med tiden vil give hegnet et mere naturligt udtryk. Foto: AOB

Langs det store støjhegn - ved den nye børneinstitution - vil der ud mod Kongevejen blive sat klatreplanter, som med tiden vil give hegnet et mere naturligt udtryk. Foto: AOB

STØJHEGN Ud mod Kongevejen er der ud for den nye børneinstitution ‘Pilelunden’ opsat et stort, markant Støjhegn. Flere har givet udtryk for, at det virker meget voldsomt og grimt, og AOB har i den anledning spurgt kommunen, om hegnet skal vedblive med at pæsentere sig således ud mod Kongevejen.

Hertil svarer direktør Agnete Thomsen: “Støjhegnet, der er valgt til institutionen, er af en type, hvor der plantes klatreplanter ved hegnet, som med tiden gror henover det og giver hegnet et mere naturligt udtryk og bliver således en levende grøn hæk - på samme måde som man også tidligere har gjort ud for Mosekrogen ud mod Kongevejen. Vi forventer, at der plantes senest i april måned.”

Ud for Mosekrogen er der tidligere sat et tilsvarende støjhegn op ud mod Kongevejen. Her blev plantet vedbend, som jo er stedsegrønt og nu er blevet til en fin grøn hæk. Foto: AOB

Ud for Mosekrogen er der tidligere sat et tilsvarende støjhegn op ud mod Kongevejen. Her blev plantet vedbend, som jo er stedsegrønt og nu er blevet til en fin grøn hæk. Foto: AOB

Agnete Thomsen siger videre: “Der er plantet en hel del piletræer på legepladsen omkring bygningen, og derfor har institutionen fået navnet ‘Pilelunden’.”

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET