To positive oplysninger ved Circle K ved Kongevejen

Der sker noget ved Circle K - buslæskur og udkørsel mod nord.

Meget snart kommer der et bus-læskur op at stå ved Circle K. Foto: AOB

Meget snart kommer der et bus-læskur op at stå ved Circle K. Foto: AOB

POSITIV AOB har talt med projektleder Niels C. Nordvig fra ‘Teknik og Drift’ om to forhold ved Circle K:

1 Redaktionen har konstateret, at der nu er gjort plads for et bus-læskur for den sydgående buslinie ud for Circle Ks parkeringspladser. Det har i lang tid været et stort ønske fra mange Blovstrød-borgere, og Niels C. Nordvig oplyser nu følgende:

“Ja, der er gjort klar til et læskur magen til det, som er placeret på den modsatte side af Kongeven på menighedsrådets grund, således at det kan sættes på plads, når det kommer fra leverandøren. Jeg har dog ikke den eksakte leveringsdato, men forventer det må være meget snart, da vores folk nu er så langt i forberedelserne. Læskuret placeres på Circle Ks grund, som velvilligt er stillet til rådighed.”

Meget snart kan man køre ud ved den nordlige indkørsel ved Circle K. Foto: AOB

Meget snart kan man køre ud ved den nordlige indkørsel ved Circle K. Foto: AOB

2 For flere år siden kontaktede kommunen Statoile for at får lov til at fjerne udkørels-forbudt-skiltene på tankstationen ved den nordlige indkørsel. I øjeblikket skal alle de bilister - som kommer fra syd - vende inde på tankstationens forplads for at komme ud igen og for at køre videre mod nord - en besværlig og ulogisk handling, som flere borgere også har gjort opmærksom på. Vi har spurgt, hvordan er situationen i dag, hvor det er Circle K, som ejer tankstationen? Hertil svarer Niels C. Nordvig:

“På daværende tidspunkt var Statoile ikke interesset i at nedtage skiltene. Men netop i sidste uge har Circle K henvendt sig til kommunen for at forhøre sig om mulighederne for at fjerne forbuds-skiltene. Det har vi nu givet vores tilladelse til. Skiltene står på privat grund, og skal derfor fjernes af grundejeren. Og vi forventer, at det sker meget snart.”

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET