Radon-niveauet er højt i vores kommune

Allerød Kommune er løbende ved at undersøge radon-koncentrationen i sine ejendomme.

I Allerød Kommune har 53% af målte boliger fået målt et radonniveau, der ligger på et niveau, hvor myndighederne anbefaler proaktive tiltag. Kommunen har undersøgt radakoncentrationen i skolerne, og nu kommer resultaterne snart fra undersøgelserne i daginstitutionerne.

I Allerød Kommune har 53% af målte boliger fået målt et radonniveau, der ligger på et niveau, hvor myndighederne anbefaler proaktive tiltag. Kommunen har undersøgt radakoncentrationen i skolerne, og nu kommer resultaterne snart fra undersøgelserne i daginstitutionerne.

RADON AOB har tidligere skrevet om det forholdsvis høje Radon-niveauet i vores kommune. For næsten tre år siden skrev vi: “Allerød Kommune undersøger ikke, om niveauet af den kræftfremkaldende luftart radon er for høj i sine bygninger”. LÆS HER. Men siden er der dog sket noget.

De seneste fire år har Bolius haft fokus på radon. Det har givet dem en god og anonymiseret indsigt af radonniveauet i det meste af Danmark, deriblandt i vores område.

Niveauet af radon er højt i kommunen 
Bolius skriver: “Selvom der er radon i hele landet, er koncentrationen højere i visse dele. På baggrund af data fra Statens Institut for Strålehygiejne, Forskningscenter Risø samt Grønlands Geologiske Undersøgelse og målingerne i Radonfrithjem kan man se, at niveauet af radon er på et højt niveau i Allerød Kommune. Her har 53% af de målte boliger fået målt et radonniveau, der ligger på et niveau, hvor myndighederne anbefaler proaktive tiltag.” 

Da radon årligt er medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft, anbefaler man derfor at få målt det præcise niveau i sin bolig, så man ved, om og hvordan man skal minimere niveauet.

Hvad har kommunen gjort?
Men hvad har kommunen foretaget sig i den forbindelse? AOB har spurgt borgmester Karsten Längerich, som oplyser følgende:

“Det er korrekt, at der er forhøjet risiko for Radon i Allerød Kommune. De fleste kommunale bygninger er forsynet med mekanisk ventilation, der sikrer et godt luftskifte og derfor også lavere koncentration af radon.

Ved en undersøgelse af kommunens skoler i 2017 blev der generelt fundet niveauer under 100 Bq/kbm i de rum, hvor elever og ansatte opholder sig. På Lillevang skole afdeling Skovvang, hvor værdierne blev målt til lidt over 100 Bg/kbm er der efterfølgende etableret ventilation – det samme gør sig gældende for Kratbjergskolen afdeling Ravnsholt. I enkelte teknikrum og depoter, hvor der ikke er person ophold i længere tid, er der konstateret højere koncentrationer end 100 Bq/kbm. 

De steder, hvor der er udfordringer med radon håndteres det på linje med øvrige indeklimaproblemer og løses typisk ved at forbedre ventilationen.

Jeg kan supplere med at oplyse, at kommunen er ved afsluttet en tilsvarende undersøgelse af vores daginstitutioner. Resultatet forventes at blive fremlagt her i foråret 2019.”

AOB viser nedenfor en oversigt over grænseværdierne for radon-niveauerne:  

Radon-skema.jpeg

FAKTA:
Radon kan forårsage lungekræft.
Der er dokumenteret sammenhæng mellem radon og kræft. Jo længere tid en person opholder sig i en bolig, der indeholder radon, og jo højere dette indhold er, desto større er risikoen for at få lungekræft. Effekten af påvirkningen fra radon og andre radioaktive stoffer, som dannes af radon, varierer fra person til person. Det er anslået, at radon i boliger er årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark,

Børn med leukæmi har boet i hjem med mere radon
Børn, der udvikler akut lymfatisk leukæmi, har boet i hjem med mere radon end andre børn. Mens sammenhængen mellem radon og lungekræft har været velkendt i en årrække, så ser det nu også ud til, at radon kan øge risikoen for, at børn bliver ramt af akut lymfatisk leukæmi. Det fremgår af undersøgelsen ”Domestic radon and childhood cancer in Denmark”, som blandt andet Kræftens Bekæmpelse står bag.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET