Så kom tilladelsen fra politiet

Nu må man kun køre 50/km/t på Blovstrød Teglværksvej.

Da først tilladelsen fra politiet dukkede op på ‘Teknik og Drift’s bord, kom skiltningen hurtig op. Foto: AOB

Da først tilladelsen fra politiet dukkede op på ‘Teknik og Drift’s bord, kom skiltningen hurtig op. Foto: AOB

50 km/t Det har taget sin tid at få Nordsjællands Politi til at godkende, at man kun måtte køre 50/km/t på Blovstrød Teglværksvej. Kommunen har for længst ansøgt om tilladelsen, men ‘ting tar’ tid’, så først nu er tilladelsen dukket op på ‘Teknik og Drift’s bord, og hurtig herefter har vejfolkene etableret opsætningen af diverse skilte.

Beboerne havde over for kommunen tidligere gjort opmærksom på, at den oprindelige tilladte hastighed på 80 km/t var alt for høj - og burde sættes ned til 50/km/t. Specielt i relation til at bl.a. skolebørn - fra bl.a. de nye bebyggelser Frugtlunden og Grønningen - skal passere denne vej på selve kørebanen, idet der hverken forefindes cykelsti eller fortov på teglværksvejen.

‘Teknik og Drift’oplyste tidligere til AOB, at kommunen har ikke ændret på forholdene på Blovstrød Teglværksvej. Man har således i mange år lovligt kunnet køre op til 80 km/t, men i forbindelse med, at bebyggelserne på Grønningen og på Frugtlunden har taget form og er blevet ‘bymæssig’, har kommunen opsat byzonetavler ved Østre Teglværksvej, og man har nu - som nævnt - også opsat 50 km/t-skilte ved bl.a. indkørslen fra Sortemosevej til Blovstrød Teglværksvej.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET