Nu kommer trafikken under lup

Udgifterne for kommunen til en analyse af fremkommeligheden er nu godkendt af TEPM.

Mon også T-krydset ved Sortemosevej/Kongevejen vil komme under luppen? Illustration: AOB

Mon også T-krydset ved Sortemosevej/Kongevejen vil komme under luppen? Illustration: AOB

UNDER LUP Trafikken i Allerød skal nu kigges efter i sømmene. Formålet er at forbedre fremkommeligheden for både biler, cyklister og kollektiv trafik i kommunen.

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget (TEPM) har godkendt at frigive 400.000 kroner, der allerede er afsat i budgettet for 2019, til en såkaldt ‘Fremkommelig-hedsanalyse’. 

Fremkommelighedsanalysen vil omfatte en analyse af trafikstrømmene i kommunen, primært med fokus på det overordnede vejnet men også kollektiv trafik og cykling.

I referatet fra udvalgets møde står der bl.a.: "Den trafikale analyse skal danne baggrund for udpegning af de væsentligste fremkommelighedsmæssige udfordringer i kommunen samt for identifikation af projekter, der kan imødekomme disse udfordringer."

Analysen skal blandt andet kommer med bud på løsninger af nuværende og kommende fremkommelighedsproblemer - det kan for eksempel være til udbygning af infrastruktur, anlæg af ny infrastruktur og justering af trafiksignaler.

Udarbejdelse af fremkommelighedsanalysen vil starte meget snart og forventes afsluttet til efteråret, og analysen forventes præsenteret for TEPM i november måned. 

Mon man vil se på muligheden for at etablere fortov og cykelsti på Blovstrød Teglværksvej efter at boligbebyggelsen Frugtlunden og Grønningen nu er blevet helt udbygget? Foto: AOB

Mon man vil se på muligheden for at etablere fortov og cykelsti på Blovstrød Teglværksvej efter at boligbebyggelsen Frugtlunden og Grønningen nu er blevet helt udbygget? Foto: AOB

Udfordring i morgentimerne
Formanden for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, siger: "For mig at se er de trafikale udfordringer i Allerød størst i morgentimerne, hvor der er trafik til og fra skolerne, og hvor pendlerne skal ud på de store veje.

Man skal også huske på, at vi jo ikke kan gøre noget ved den generelle trafikmængde og de udfordringer, der er på eksempelvis motorvejen, men vi kan sikre, at afviklingen internt i kommunen er så glidende som muligt, og at vi undgår flaskehalse og små lokale propper. Og det vil vi så se, hvordan vi gør bedst muligt, og jeg synes, at det giver god mening at få nogle professionelle til at kigge på det."

Flere skal cykle
Miki Dam Larsen fortsætter: “Kommunen har som mål, at flytte flere trafikanter til cykel og kollektiv trafik. Analysen skal derfor også omfatte de eksisterende forhold for cyklende og brugere af den kollektive trafik og komme med bud på, hvordan det bliver mere attraktivt at cykle eller benytte den kollektive trafik. Og det er også det, som virksomhederne i Allerød efterspørger.

Det, jeg primært hører fra erhvervslivet, er, at virksomhederne efterspørger flere cykelstier og god kollektiv trafik til de forskellige erhvervsområder, så deres medarbejdere kan komme nemt og hurtigt frem og tilbage."


SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET