Ludserød blev til Høvelte

Landsbyen Høvelte i Blovstrød Sogn hed oprindeligt Ludserød.

Udsnit af kort over Blovstrød fra1878, hvor man kan se Ludserød og Høveltegård på hver sin side af Kongevejen. Kort fra LAFAKs arkiv

Udsnit af kort over Blovstrød fra1878, hvor man kan se Ludserød og Høveltegård på hver sin side af Kongevejen. Kort fra LAFAKs arkiv

LUDSERØD Landsbyen Høvelte i Blovstrød Sogn har navnemæssigt kun en historie, der går knap 85 år tilbage. Det fortæller arkivleder Birthe Skovholm i det sidste nummer af ‘Nøglehullet’, som er medlemsbladet for Lokalhistorisk Arkiv for Allerød Kommune.

Indtil årsskiftet 1922-1923 hed landsbyen Ludserød – af de lokale udtalt ’Lusserød’, og man kan let forestille sig alle de øge- og tilnavne, som dette lidet flatterende navn skaffede byens børn i skolen.

Forstavelsen ’Ludse-’ kommer ikke af de små krible-krabledyr men af pavenavnet Lucius.

I marts måned 1922 tog man til genmæle overfor drillerierne, og byens beboere sendte, med sognerådets anbefaling, en ansøgning til Indenrigsministeriet om navneændring. Efter en behandlingstid på knap et år modtog sognerådet i januar 1923 ’Meddelelse fra Politikontoret om, at Ludserød By herefter fører Navnet ‘Høvelte’.

Navneændringen blev opsnappet og næsten udødeliggjort af digteren P. Sørensen-Fugholm alias forfatteren Per Barfoed, der tit beskrev livet i Blovstrød og omegn i sine digte. Han skrev 8 vers om navneændringen.

Man kan læse mere af Ludserød-historien i Nøglehullet nr.1- 2019.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET