Du får 2.000 kroner for din gamle brændeovn

Der er stadig mulighed for at få del i tilskudspuljen, hvis du har en gammel, udtjent brændeovn fra 1990 eller før.

Hvis du ejer en gammel brændeovn, kan du stadig nå at få tilskud til at skrotte den.

Hvis du ejer en gammel brændeovn, kan du stadig nå at få tilskud til at skrotte den.

SKROTNINGSORDNING Har du en gammel, udtjent brændeovn, er der stadig mulighed for at få del i den tilskudspulje, som regeringen har afsat til udskiftning af ældre, forurenende brændeovne.

Flere end 6.500 ejere af brændeovne har allerede fået tilskud til at sende deres gamle brændeovn på pension, og man kan tjene 2.000 kr. ved at skrotte sin brændeovn, hvis den er fra 1990 eller før.

Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, siger: ”Det lyder hyggeligt og harmløst med en brændeovn, men de gamle ovne forurener i gennemsnit op til fem gange så meget som en ny. De bidrager til luftforureningen og gør mennesker syge. Når vi skrotter de gamle ovne, vil det få det betydning for partikeludledningen i Danmark og forbedre luftkvaliteten.”

Skrotningsordningen trådte i kraft i november sidste år, og Keld Lützhøft Jensen, der er oldermand for Skorstensfejerlauget, fortæller, at skorstensfejerne var ved at blive løbet over ende af brændeovnsejere, i de første uger efter at ordningen trådte i kraft.

FAKTA
Partikler fra busser uden partikelfiltre, skibe og brændeovne er ifølge ministeren de tre største kilder til luftforurening i Danmark. Derfor har regeringen afsat 45 mio. kr. til at få fjernet de mest forurenende brændeovne.

Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, vurderer, at partikelforurening fra brændeovne og andre mindre fyringsanlæg årligt medfører tilfælde af luftvejslidelser som astma og kronisk bronkitis og forårsager 180-230 for tidlige dødsfald i Danmark. Antallet af for tidlige dødsfald totalt for al luftforurening i Danmark er 3.300 (2011-tal).

Ca. 75 pct. af partikelforureningen i Danmark stammer fra udlandet. Ca. 70 pct. af den danske partikelforurening kommer fra brændefyring.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET