Avanceret afvandingsprincip af vejene ved de nye bebyggelser

Man vil med det nye system helt kunne undgå vandpytter langs kantstenene.

Systemet, som hedder d:RAin, består af en beton-vandrende, og er en kombination mellem et linjedræn og en vandrende. Det fungerer således, at vandet kan trænge igennem den øverste beton-del, mens den nederste del ikke er gennemtrængelig. Hullet i stenen virker som et afløsrør. Foto: AOB

Systemet, som hedder d:RAin, består af en beton-vandrende, og er en kombination mellem et linjedræn og en vandrende. Det fungerer således, at vandet kan trænge igennem den øverste beton-del, mens den nederste del ikke er gennemtrængelig. Hullet i stenen virker som et afløsrør. Foto: AOB

AFVANDING Ved de to nye boligbebyggelser, Grønningen og Frugtlunden, starter man nu etableringen af den endelige afvanding af vejene. Det bliver efter et nyt avanceret princip, med et linjeafløbssystem, hvor der langs kantstenene nedlægges beton-vandrender, men hvor regnvandet kan trænge igennem stenene og ned til et underliggende opsamlingsrør.

Der er således ingen afløsriste, men kun den gennemgående 'porøse' vandrende, hvilket bevirker, at overfladevandet forsvinder med det samme, når det regner, og der vil således aldrig opstå vandpytter langs kantstenene.

Det er et forholdvis nyt system, som hedder d:RAin, og er udviklet af ingeniørfirmaet Dines Sørensen & CO. A/S i samarbejde med betonvareproducenten Midtgaard A/S.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET