NEFFs lastbiler må køre stærkt på Blovstrød Teglværksvej

Skolebørnene er nødt til gå og cykle på selve kørebanen, idet der hverken er cykelsti eller fortov.

Når man som bilist forlader de nye bebyggelser - Frugtlunden og Grønningen - kommer man ud på Blovstrød Teglværksvej, hvor byskiltet har ophævet de 50 km/t. Dvs. at nu må man køre 80 km/t helt frem til Sortemosevej. Foto: AOB

Når man som bilist forlader de nye bebyggelser - Frugtlunden og Grønningen - kommer man ud på Blovstrød Teglværksvej, hvor byskiltet har ophævet de 50 km/t. Dvs. at nu må man køre 80 km/t helt frem til Sortemosevej. Foto: AOB

HASTIGHED Kommunen har for nylig opsat nogle nye byskilte i Blovstrød - hvor der dog ikke er anført noget bynavn. Det er på Blovstrød Teglværksvej. Hvad kommunen egentlig mener med disse skilte er lidt uklart - der er dog noget helt galt, ulogisk og farligt ved denne hastighedsskiltning. Og det er utroligt, hvis politiet har været med til at godkende denne løsning.

Når man som bilist kommer fra den nye bebyggelse Frugtlunden og Grønningen for at forlade området, skal man som bekendt køre via Blovstrød Teglværksvej. I bebyggelserne må man kun køre 50 km/t, men denne hastighed er nu blevet ophævet, når man køre ud på teglværksvejen. Det nye skilt, som er blevet placeret i starten af vejen - tæt ved ved Østre Teglværksvej - ophæver de 50 km/t. Da man nu kommer uden for bymæssig bebyggelse, må man så pludselig køre 80km/t - helt frem til Sortemosevej. Dette gælder alle biler - således også NEFFs lastbiler - dog 70 km/t for lastbiler over 3500 kg.

Fra Østre Teglværksvej og helt frem til Sortemosevej må man i følge skiltningen køre 80 km/t. Illustration: AOB

Fra Østre Teglværksvej og helt frem til Sortemosevej må man i følge skiltningen køre 80 km/t. Illustration: AOB

Uforsvarligt
AOB har fået en henvendelse fra en beboer fra Grønningen, Karsten Kristensen, der mener, at det er en meget farlig og forkert løsning - idet der er en hel del skolebørn, som går denne vej bl.a til og fra privatskolen - og de kan kun gå på selve kørebanen, da der hverken er etableret cykelsti eller fortov. Borgeren siger: “De 80 km/t på denne strækning er simpelthen uforsvarligt, og kommunen må straks tage affære og tage denne sag alvorlig - inden det koster alvorlige skader, eller det der måtte være værre!”

Byskiltet på Blovstrød Teglværksvej viser, at når man har kørt stærkt (80 km/t) på vejen, skal man nu sænke farten til de 50 km/t, idet man nu kommer ind i bymæssige bebyggelse. Det, der er galt er, at hastigheden på hele Blovstrød Teglværksvej er 80km/t, men burde være 50 km/t - lige som på Sortemosevej. Foto: AOB

Byskiltet på Blovstrød Teglværksvej viser, at når man har kørt stærkt (80 km/t) på vejen, skal man nu sænke farten til de 50 km/t, idet man nu kommer ind i bymæssige bebyggelse. Det, der er galt er, at hastigheden på hele Blovstrød Teglværksvej er 80km/t, men burde være 50 km/t - lige som på Sortemosevej. Foto: AOB

AOB har fremsendt problematikken til ingeniør og projektleder Niels C. Nordvig fra ‘Teknik og Drift’ for at få en forklaring.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET