Ring 5 er ikke død

Nu viser det sig at Ring 5 slet ikke er død, men frygten for at den skulle løbe tæt langs Blovstrød - som tidligere planlagt - er dog ubegrundet.

Det grå bælte viser trafikkorridoren gennem Allerød Kommune. Som det fremgår, er korridoren placeret langt uden om Blovstrød. Illustration: Allerød Kommune

Det grå bælte viser trafikkorridoren gennem Allerød Kommune. Som det fremgår, er korridoren placeret langt uden om Blovstrød. Illustration: Allerød Kommune

RING 5 Som man kan læse i dagspressen er Ring 5 motorvejen slet ikke død, men er taget op igen, idet man vil indsnævre bredden af transportkorridoren, hvor i Ring 5 bliver placeret - hvis den nogenside kommer. I 35 år har store arealer i bl.a. Allerød Kommune været reserveret til at udvide vej- og tognettet fra Helsingør til Køge.

Men nu er regeringens udmelding om, at den nu vil undersøge muligheden for at indsnævre transportkorridoren i bredden. Dette forslag bliver taget godt imod på Allerød Rådhus. Alene i Allerød Kommune er der reserveret cirka 950 hektar areal, hvilket svarer til over 10 procent af kommunens samlede areal.

Borgmester Karsten Längerich siger: “Vi må ikke bygge i denne zone, og det er med til at hæmme udviklingen i Allerød, så vi siger ja tak til en indsnævring, som skal ske med tanke for naboerne.” 

Ingen Ring 5 langs Blovstrød
I forbindelsen med snakken om Ring 5 har flere borgere spurgt AOB, om der er risiko for, at motorvejen kommer til at blive anlagt, hvor Sandholmgårdsvej ligger i dag - altså tæt gennem Blovstrød - og her må vi klart svare, at det bliver ikke tilfældet.

Man henviser til en rapport fra august 2007, hvor det fremgår, at Ring 5 skulle gå fra Helsingørmotorvejen ved Hørsholm til Sydmotorvejen ved Køge forbi Blovstrød. Borgeren har kunnet fremvise to kortbilag, hvoraf det tydeligt fremgår, at på strækningen fra Hørsholm til Lynge skulle motorvejen anlægges på de eksisterende kommuneveje. Fra Hørsholm skule vejen følge Sjælsmarkvej og videre ad Sandholmgårdsvej og Nymøllevej.

Vi kan med sikkerhed konkludere, at Ring 5 ikke er død, men placeringen i Allerød Kommune vil blive på den tidligere fastlagte trafikkorridor, som man - som sagt - nu forsøger at indsnævre i bredden. Og korridoren ligger langt fra Blovstrød.

På forslaget fra 2007 viser den blå punkterede linie, at Ring 5 ville gå tæt forbi Blovstrød. Men den linieføring er død.

På forslaget fra 2007 viser den blå punkterede linie, at Ring 5 ville gå tæt forbi Blovstrød. Men den linieføring er død.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET