Ny sognepræstkollega i Blovstrød Kirke

I går blev Mathias Harding indsat som sognepræstkollega ved højmessen i Blovstrød Kirke af provst Jørgen Flemming Christensen.

Fra venstre: Provst Jørgen Flemming Christensen, som holdt indsættelsestalen, den nye menigheds-rådsformand Fillippa Gottlieb, sognepræst Kristine K. Ravn, som pt. er på barselsorlov, den nye sognepræst Mathias Harding og konstitueret sognepræst Ole Lyngvåg. Foto: AOB

Fra venstre: Provst Jørgen Flemming Christensen, som holdt indsættelsestalen, den nye menigheds-rådsformand Fillippa Gottlieb, sognepræst Kristine K. Ravn, som pt. er på barselsorlov, den nye sognepræst Mathias Harding og konstitueret sognepræst Ole Lyngvåg. Foto: AOB

INDSÆTTELSE I går blev Blovstrød Sogns nye sognepræst Mathias Harding indsat ved højmessen i Blovstrød Kirke af provst Jørgen Flemming Christensen. I september sagde kirken farvel til Elsebeth Hougaard Jensen, og Mathias Harding er således nu ansat som sognepræst i Blovstrød Kirke i en 50%-stilling.

Efter indsættelsen holdt Mathias Harding sin første prædiken. Foto: AOB

Efter indsættelsen holdt Mathias Harding sin første prædiken. Foto: AOB

Efter indsættelsen og Mathias Hardings første prædiken var der velkomstreception i sognegården, hvor den nye menighedsrådsformand Fillippa Gottlieb bl.a. sagde:

”Kære Mathias. Jeg vil på vegne af menighedsrådet og menigheden i Blovstrød Kirke byde dig og Frederikke hjertelig velkommen til sognet. Tak for en god prædiken og dejligt at se, at du er et rigtigt menneske.

I er kommet til et område og en kirke med en lang og spændende historie. en kirke der kan føres godt 1000 år tilbage, og det kristne værdigrundlag er et godt og stærkt fundament i vores fællesskab.

Fælles historie og værdigrundlag, samt viden på tværs af generationer er med til at styrke sammenholdet og følelsen af fællesskab, og derfor er det dejligt, at vi i Blovstrød kan tiltrække unge mennesker til sognet.

Friske pust giver ny inspiration og fornyelse når man er åben for det, og gør det muligt for os med mere grå hårfarve at holde os ajour med, hvad der er vigtigt for samfundets unge mennesker.

Fillippa Gottlieb: “Menighedsrådet vil gøre alt hvad vi kan for at inkludere dig i sognet, hjælpe dig godt igang med stillingen, og dermed bidrage til, at din første stilling bliver til gavn og glæde for både dig og os.” Foto: AOB

Fillippa Gottlieb: “Menighedsrådet vil gøre alt hvad vi kan for at inkludere dig i sognet, hjælpe dig godt igang med stillingen, og dermed bidrage til, at din første stilling bliver til gavn og glæde for både dig og os.” Foto: AOB

Stillingen her i Blovstrød Kirke er dit første ‘rigtige’ job som ansat i kirken, og er en naturlig afslutning på et spændende og dybt studie, hvor der blandt andet uddannes i at kunne håndtere livets store spørgsmål, med udgangpunkt i vores tro.

I alle de forskellige opgaver du skal løse i din stilling som vores præst, vil du skulle anvende din viden, hjælpe os med råd og vejledning, både når vi oplever stor sorg ved sygdom og død, og når vi har vores mest lykkelige øjeblikke ved bryllup og barnedåb.

Den første stilling er ekstra vigtig - de første erfaringer bliver gjort, og man begynder at danne sin arbejdsidentitet. Der er ingen facitliste til det job du har valgt, eller til livet i al almindelighed. Der er kun at sige : Kast dig ud i det, vær modig, stå ved dig selv på godt og ondt - det er vejen til at blive et helt menneske og en dygtig præst for din menighed.

Menighedsrådet - og jeg er sikker på, at det også gælder for Kristine og Ole - vil gøre alt, hvad vi kan for at inkludere dig i sognet, hjælpe dig godt igang med stillingen, og dermed bidrage til, at din første stilling bliver til gavn og glæde for både dig og os.

Vi ser frem til samarbejdet og til at lære dig og Frederikke nærmere at kende -Velkommen!”

Også vores sognepræst Kristine K. Ravn - som pt. har barselsorlov - holdt tale og ønskede Mathias Harding tillykke og glædede sig meget til det kommende samarbejde. Foto: AOB

Også vores sognepræst Kristine K. Ravn - som pt. har barselsorlov - holdt tale og ønskede Mathias Harding tillykke og glædede sig meget til det kommende samarbejde. Foto: AOB

Slutteligt holdt Mathias Harding takketale, hvor han blandt andet sagde:

”Jeg vil gerne rette en særlig stor tak til Hanne Hauberg og til resten af menighedsrådet for at ansætte mig som konfirmandunderviser allerede fra november måned. Tak for den varme velkomst, I alle har givet mig i menighedsrådet - jeg ser frem til samarbejdet.

Mathias Harding: “Nu er jeg jeres præst - sognets præst.” Foto: AOB

Mathias Harding: “Nu er jeg jeres præst - sognets præst.” Foto: AOB

En stor tak skylder jeg også min kollegapræst Ole Lyngvåg. Du er en stor hjælp i det daglige - både på et fagligt og et mere praktisk plan. Tak til kollegapræst Kristine Ravn for gode råd og vejledning - jeg glæder mig til samarbejdet ultimo juni måned, når du kommer tilbage.

Sognegårdbestyrer, kirketjener og kordegn, Gunhild Fjord. Du er en allround-woman i Blovstrød Kirke - én, man altid kan gå til. Tak for det!

Tak til graver Michael Wegind, til kirkesanger Niels Moltved og organist Louise Lund for jeres venlige velkomst. Tak til de fremmødte konfirmander. Både I og jeres klassekammerater er en fornøjelse at undervise.

Og så vil jeg gerne - som en afslutning - sige til menigheden i Blovstrød: Tak for jeres fine fremmøde i dag. Vi ses forhåbentligvis snart til ét af sognets aktiviteter.
Nu er jeg jeres præst - sognets præst.”

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET