Hastighedsgrænsen på Blovstrød Teglværksvej bliver sat ned til 50 km/t

Kommunen afventer blot en godkendelse fra Nordsjællands Politi.

Skiltene med 50 km/t på Blovstrød Teglværksvej vil blive opsat hurtigst muligt - når politiets tilladelse foreligger. Foto: AOB

Skiltene med 50 km/t på Blovstrød Teglværksvej vil blive opsat hurtigst muligt - når politiets tilladelse foreligger. Foto: AOB

HASTIGHED AOB skrev i sidste uge om den høje hastighedsgrænse (80 km/t), som var tilladt på Blovstrød Teglværksvej LÆS HER. Beboere havde gjort opmærksom på, at denne hastighed var alt for høj - og burde sættes ned til 50/km/t. Specielt i relation til at skolebørn - fra bl.a. de nye bebyggelser Frugtlunden og Grønningen - skal passere denne vej på selve kørebanen, idet der hverken forefindes cykelsti eller fortov på teglværksvejen.

AOB har haft kontakt til ‘Teknik og Drift’, som oplyser følgende:
Kommunen har ikke ændret på forholdene på Blovstrød Teglværksvej. Man har således i mange år lovligt kunnet køre op til 80 km/t, men i forbindelse med, at bebyggelserne på Grønningen og på Frugtlunden har taget form og er blevet ‘bymæssig’, har kommunen opsat byzonetavler ved Østre Teglværksvej. 

Kommune kan dog ikke opsætte byzonetavler ved Sortemosevej, fordi der ikke er bymæssig bebyggelse på Blovstrød Teglværksvej.

Hastighedsgrænsen bliver sat ned
Men hastighedsgrænsen på Blovstrød Teglværksvej bliver nedsat til 50 km/t på hele strækningen. Fra Sortemosevej bliver der - efter aftale med Politiet - opsat skilte med fartbegrænsning på 50 km/t. Kommunen har dog endnu ikke modtaget den endelige tilladelse.

“Skiltene med 50 km/t vil blive opsat hurtigst muligt, når tilladelsen foreligger,” lyder det fra ‘Teknik og Drift’.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET