50 sider høringssvar

Kommunens Skole- og Dagtilbuds-afdeling modtog i alt 22 høringssvar til rapporten for ‘Blovstrød Børne- og Læringsby’.

Blovstrød Børnehus 1, som bliver taget i brug umiddelbart efter årsskiftet. Foto: AOB

Blovstrød Børnehus 1, som bliver taget i brug umiddelbart efter årsskiftet. Foto: AOB

HØRINSSVAR Der var mange kommentarer til rapporten for ‘Blovstrød Børne- og Læringsby’, i betragtning af, at ingen lokale borgere på forhånd var blevet orienteret om rapportens eksistens - bortset fra gennem AOB. Kommunen havde - inden for tidsfristens udløb - modtaget 22 høringssvar og oversigten fylder i alt 50 sider: LÆS HER. Mange af kommentarerne er selvsagt gengangere og følgende kan bl.a. kort fremhæves.

1) Stor usikkerhed, hvordan rapporten skulle læses og forstås.
2) Manglende information til borgerne om høringen.
3) Trafikbelastningen specielt på Byagervej. Morgen/aften.
4) Problemer med trafiksikkerheden/parkeringsforholdene.
5) Anden fordeling af aktivitetsområderne.
6) Behov for udbygning af idrætsanlægget.
7) For små udearealer.
8) Indsigelser mod indgreb på Grønholmen.
9) Skolens behov for udvidelse af de fysiske rammer.

Bydelsmøde i Blovstrød
Allerød Kommune har oplyst, at der senere vil bliver inviteret til et borgermøde her i Blovstrød med titlen ‘Bydelsmøde’. Det er et nyt initiativ, som kommunen har taget, og det arrangeres både i Lynge, Allerød og Blovstrød. Mødet i Blovstrød bliver onsdag, den 14. november, hvor der bliver sat focus på Blovstrød - og måske allermest på Blovstrøds nye Børne- og Læringsby.

Mødet afholdes på Blovstrød Skole i Festsalen fra kl. 17:00 til 19:00.