Byvandringen i Blovstrød

Der var stor tilslutning til byvandringen i søndags, hvor omkring 80 Blovstrød-borgere var mødt frem.

DSC_8404.jpg

BYVANDRING Omkring 80 Blovstrød-borgere var mødt frem til årets byvandringstur arrangeret af Venstre og SF. Man startede ved Blovstrød Svømmehal, hvor Olav B. Christensen bød velkommen. Der blev fortalt lidt om fortiden, da Blovstrød var en rig og selvstændig kommune, som foranledigede, at svømmehallen blev opført inden kommunesammenlægningen med Allerød.

Selve svømmehallen blev renoveret for få år siden, og nu sker der snart en 250 m2 udvidelse, hvor der bliver etableret et såkaldt Dryland. Tilbygningen placeres parallelt med svømmebassinet mod syd og skal indeholde træningsfaciliteter for svømmerne samt opbevaringsrum.

Nicolaj Bührmann fortalte om baggrunden for helhedsplanen. Foto: AOB

Nicolaj Bührmann fortalte om baggrunden for helhedsplanen. Foto: AOB

Turen gik videre til skole-alléen, hvor fra man kunne betragte Blovstrød Børnehus 1 under opførelse, hvor Nicolaj Bührmann fortalte om baggrunden for helhedsplanen for udviklingen af Blovstrød Børne- og Læringsby. Han sagde, at der er tale om et 'bruttokatalog' af forslag, som udvalg og byråd nu skal forholde sig til.

Nicolaj Bührmann kunne oplyse, at tidsplanen for Børnehus-byggeriet holder, således, at der afholdes aflevering i slutningen af december måned i år. Foto: AOB

Nicolaj Bührmann kunne oplyse, at tidsplanen for Børnehus-byggeriet holder, således, at der afholdes aflevering i slutningen af december måned i år. Foto: AOB

Fra p-pladsen foran kirken havde man et kig til den anden side af Kongevejen. Foto: AOB

Fra p-pladsen foran kirken havde man et kig til den anden side af Kongevejen. Foto: AOB

Man fortsatte videre til p-pladsen foran kirken, hvorfra man havde et kig til den anden side af Kongevejen. I lokalplanen var det tilkendegivet, at man ville nedlægge ejendommene nr. 7 og 9 for at åbne op mellem den ældre del af Blovstrød og de nye bebyggelser. Sidste år blev nr. 9 nedlagt, og kommunen har haft forhandlinger med nr. 7, men man har pt. ingen offentlig afgørelse.

Olav B. Christensen fortalte om den fremtidige bebyggelse bag afskærmningen. Foto. AOB

Olav B. Christensen fortalte om den fremtidige bebyggelse bag afskærmningen. Foto. AOB

Ved parkeringspladsen bag Blovstrød Kro gjorde man holdt ved den fremtidige bebyggelse for 18 rækkehuse. Udgravningen til parkeringskælderen var for ca. to år siden udført, men pga. nedkørslenforholdene til kælderen var gået i hårdknude med kommunen var byggeriet stoppet.

Man gjorde holdt på Byagervej - bag Netto. Foto: AOB

Man gjorde holdt på Byagervej - bag Netto. Foto: AOB

Olav B. Christensen fortalte om hvordan Nettos lastbiler fremover vil køre ind på Nettos udvidede parkeringsplads fra Kongevejen og køre bag om bygningen. Lastbilerne vil - efter aflæsning - efterfølgende køre direkte ud igen på Kongevejen via Byagervej.

Det er planen at alle kommunens ejendomme langs Byagervej nedlægges og her opføres Børnehus 2, hvor opstart af byggeriet forsøges fremrykket ca. et halvt år i forhold til den oprindelige tidsplan. Op mod skellet til Netto etablerer kommunen en parkeringsplads (med tilkørsel fra Byagervej), som forbindes til Nettos parkeringsplads.

Jørgen Ekstrøm Jakobsen viste sit 0-energihus frem. Foto: AOB

Jørgen Ekstrøm Jakobsen viste sit 0-energihus frem. Foto: AOB

Til slut på turen var der mulighed for at besigtige et 0-energihus beliggende på Lille Blovstrødvej. Det er et Trelleborghus, som - til trods for at det er opført for en hel del år siden - vil overholder de nye 2020-bygningskrav.

Borgermøde, den 14. november
Det var en fin og informativ byvandring med mange gode spørgsmål og svar. Arrangørerne af byvandringen stillede i udsigt, at man igen til næste år ville etablere en ny byvandring i Blovstrød.

Endelig blev det oplyst, at det af borgerne efterlyste borgermøde her i Blovstrød nu bliver etableret - med titlen ‘Bydelsmøde’. Det er et nyt initiativ, som kommunen har taget, og det arrangeres både i Lynge, Allerød og Blovstrød. Mødet i Blovstrød bliver onsdag, den 14. november, hvor der bliver sat focus på Blovstrød.