Sti-forbindelse mellem Kongevejen og Blovstrød Enge

Naturstien er blevet forsinket to år - men nu kommer den snart.

Det kommende projekt: Følger man stien fra Drabæksvej og videre ligeud ned langs køernes indhegning, kommer man ned til Drabækken, som man passerer via en lille træbro til den nye rekreative sti på det militære område. Manipuleret foto: AOB

Det kommende projekt: Følger man stien fra Drabæksvej og videre ligeud ned langs køernes indhegning, kommer man ned til Drabækken, som man passerer via en lille træbro til den nye rekreative sti på det militære område. Manipuleret foto: AOB

NATURSTI Blovstrød-borgere har i flere omgange kontaktet AOB og spurgt, om den natursti, som skulle forbinde Kongevejen med Blovstrød Enge, er skrinlagt. Stien blev for over to år siden planlagt og godkendt af byrådet.

Vi kan oplyse, at stien er ikke skrinlagt, men projektet er blevet forsinket pga. højt aktivitetsniveau ved udbygningen af Blovstrød i forhold til den oprindelige tidsplan, men det forventes, at de nødvendige myndighedstilladelser søges i efteråret 2018, og at stien derefter anlægges til næste forår. Stien bliver primært anlagt på det militære område, og vil løbe langs Drabækken.

AOB har på nedenstående luftfoto vist den godkendte stiføring ved Blovstrød Enge, og vor fotograf har på den baggrund tidligere udarbejdet manipulerede fotos, som viser tre 'klip' fra den fremtidige natursti.

Det eksisterende stiforløb fra Drabæksvej ned mod engen (hvid markering) forlænges videre ned mod Drabækken - langs køernes indhegning - og herefter følges bækken på den militære side.   Naturstien føres videre ud til Kongevejen (gul markering) overfor indkørslen til Drabæk Huse.   Illustration: AOB

Det eksisterende stiforløb fra Drabæksvej ned mod engen (hvid markering) forlænges videre ned mod Drabækken - langs køernes indhegning - og herefter følges bækken på den militære side. Naturstien føres videre ud til Kongevejen (gul markering) overfor indkørslen til Drabæk Huse. Illustration: AOB

Det kommende projekt: Naturstien løber fra Drabæksvej ned langs køernes indhegning (th) til en lille træbro, der fører over Drabækken. Manipuleret foto: AOB

Det kommende projekt: Naturstien løber fra Drabæksvej ned langs køernes indhegning (th) til en lille træbro, der fører over Drabækken. Manipuleret foto: AOB

Det kommende projekt: Kommer man ad den nye rekreative sti fra Kongevejen og går mod nord med Drabækken på sin venstre side, åbner der sig pludselig et fantastisk billede med Blovstrød Enge på venstre side og Drabæk Mose på højre side. Manipuleret foto: AOB

Det kommende projekt: Kommer man ad den nye rekreative sti fra Kongevejen og går mod nord med Drabækken på sin venstre side, åbner der sig pludselig et fantastisk billede med Blovstrød Enge på venstre side og Drabæk Mose på højre side. Manipuleret foto: AOB