Handicap-P-plads ved kirken

Bag ved Blovstrød Kirkes kapel etablerer man nu en handicap-P-plads.

Parkeringspladsen svarer i størrelse ca. til det bus-læskuret fylder. Arealet er belagt med asfalt og bliver markeret med et handicap-logo. Foto: AOB

Parkeringspladsen svarer i størrelse ca. til det bus-læskuret fylder. Arealet er belagt med asfalt og bliver markeret med et handicap-logo. Foto: AOB

P-PLADS Den normale adgang op til Blovstrød Kirke-dør er ret stejl med flade trappetrin, hvilket gør, at dårlig gående og folk med rollator og i kørestol har svært ved at benytte denne adgang fra den normale P-plads. Derfor er der nu ved at blive etableret en handicap P-plads bag ved kirkens kapel. Herfra kan man gennem lågen ved kapellet få let, vandret adgang til kirken uden at skulle passere nogen trapper.

Ordningen er kommet i stand med Allerød Kommune, som ønskede at etablere et bus-læskur på Kongevejen ud for præstegårdshaven. For at give plads på fortovet måtte læskuret placeres inde i kirkens brede hæk og blev således opsat på kirkens grund. Ved forhandlinger mellem kommunen og kirken blev man enige om, at til gengæld ville kommunen etablere en handicap-p-plads bag kirkemuren ved kapellet på Grønholmens areal. Pladsen svarer cirka i størrelse, til det bus-læskuret fylder, og er belagt med asfalt og bliver markeret med et handicap-logo.

Hækken ind mod præstgårdshaven er så tyk, at busskuret faktisk står inde i hækken, og den markerer sig således ikke væsentlig i selve haven. Foto: AOB

Hækken ind mod præstgårdshaven er så tyk, at busskuret faktisk står inde i hækken, og den markerer sig således ikke væsentlig i selve haven. Foto: AOB