Militærets skydebane er nu genåbnet som en overdækket bane

Sjælsø Skydebane på det militære område har været under ombygning i et år, men genåbnede i går.

Der tale om et kæmpe   støjdæmpnings-projekt, og som anses for at være blandt de bedste i verdenen. Illustrationer:   Forsvarministeriets Ejendomsstyrelse

Der tale om et kæmpe støjdæmpnings-projekt, og som anses for at være blandt de bedste i verdenen. Illustrationer: Forsvarministeriets Ejendomsstyrelse

STØJDÆMPNING I forbindelse med at Forsvaretsministeriets Ejendomsstyrelse løbende forbedrer støjdæmpningen af alle Forsvarets skydebaner, er også Sjælsø Skydebane blevet støjdæmpet. Dette projekt er nu afsluttet, og det helt specielle ved denne skydebane er, at støjdæmpningen betår af en overdækket bane.

Skydebanen benyttes mest af Den Kongelige Livgarde og Hjemmeværnet, men har været lukket i hele ombygningsperioden. 

Arbejdet er nu helt færdigt, og den officielle åbning fandt sted i går, torsdag, den 9. august. Ved åbningen var der taler af Oberst Mads Rahbek, Den Kongelige Livgarde, vicedirektør Torben Gade, Ejendomsstyrelsen og Allerøds borgmester Karsten Längerich. Derefter blev banerne taget i brug med en række skydninger.

Vicedirektør Torben Gade, Ejendomsstyrelsen, sagde bl.a.: "Det er nok verdens bedste støjdæmpning, hvor næsten al støj fjernes. I 2008 ville vi modernisere banen og forbedre støjdæmpningen, og vi talte om at lave 18 meter høje jordvolde med en bredde på 35 meter forneden."

Det kan betale sig at klage
Når sandheden skal frem, så var der mange protester og indsigelser imod den ikke-overdækket skydebane, idet de af forsvaret oplyste teoretiske støjmålinger blev der fra en gruppe Birkerød-borgere sat et stort spøgsmålstegn ved.

Birkerød-borgerne klagede til Natur- og Klagenævnet over Allerød Kommunes miljøgodkendelse af skydebanen. Borgerne fik medhold på samtlige punkter, hvilket betød, at Allerød Kommune måtte revurdere deres miljøgodkendelse, som havde til følge, at skydebanen nu er blevet overdækket.

Bedste i verdenen
Støjdæmpningen består af en helt nyudviklet vandret støjdæmpning, som anses for at være blandt de bedste i verdenen. Støjdæmpningssystemet består af et kassettetag bestående af støjabsorberende paneler, der er hængt op i et retangulært mønster over hele skydebaneanlægget.

Der er Forsvarministeriets Ejendomsstyrelse der har stået for projekteringen og udførelse af arbejderne med at støjdæmpe skydebanen.