Hjertelig velkommen Ole

I går var der indsættelse af barselsvikar Ole Lyngvåg ved Blovstrød Kirke.

Ole Lyngvåg er 28 år og cand. theol. fra Københavns Universitet i 2016. Han har før teologistudiet læst til bachelor på jurastudiet, hvor han sluttede med en opgave om Martin Luthers retsforståelse. Foto: AOB

Ole Lyngvåg er 28 år og cand. theol. fra Københavns Universitet i 2016. Han har før teologistudiet læst til bachelor på jurastudiet, hvor han sluttede med en opgave om Martin Luthers retsforståelse. Foto: AOB

INDSÆTTELSE  I går, søndag, blev den 28 årige Ole Lyngvåg indsat, som barselsvikar for sognepræst Kristine Krarup Ravn, som holder barsel indtil slutningen af maj næste år.

Højmessen kl. 10:00 blev højtidligt indledt af en procession, og provst Jørgen Flemming Christensen holdt indsættelsestale og overlod herefter prædikestolen og resten af gudstjenesten til Ole Lyngvåg.

Reception i sognegården
Efterfølgende havde menighedsrådet inviteret til reception i sognegården, hvor menighedsrådsformand Line Kristiane Vincentz Larsen på rådets vegne bød Ole hjertelig velkommen, hvorefter Ole takkede menigheden for den varme modtagelse, som han allerede følte, at han havde fået.

Sognepræst Kristine Krarup Ravn bød Ole Lyngvåg velkommen og fortalte i den forbindelse om hendes og Oles oldefædre, som var gode venner og begge præster. Foto: AOB

Sognepræst Kristine Krarup Ravn bød Ole Lyngvåg velkommen og fortalte i den forbindelse om hendes og Oles oldefædre, som var gode venner og begge præster. Foto: AOB

Til sidst bød også sognepræst Kristine Krarup Ravn Ole velkommen og fortalte i den forbindelse en lille anekdote om, hvordan hendes og Oles oldefædre nok lå og klukkede i deres grave i dagens anledning. De to var nemlig gode venner, begge præster, og i en længere periode udgav de sammen et kirkeblad, som havde som sit mål at henvende sig til alle i sognene, ikke kun de særligt fromme. Et mål, som Kristine opfordrede Ole til også at tage med sig ind sin præstegerning: ikke at være præst for en lille udvalgt skare, men for hele sognet.

Derudover opfordrede hun også menigheden til at tage godt imod Ole og lovede at gøre sig umage for ikke at puste ham for meget i nakken under sin barsel.

Fra venstre: Sognepræst   Elsebeth Hougaard Jensen  , menighedsrådsformand Line Kristiane Vincentz Larsen, k  onstitueret sognepræst   Ole Lyngvåg og provst Jørgen Flemming Christensen, som holdt indsættelsestalen. Foto: AOB

Fra venstre: Sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen, menighedsrådsformand Line Kristiane Vincentz Larsen, konstitueret sognepræst Ole Lyngvåg og provst Jørgen Flemming Christensen, som holdt indsættelsestalen. Foto: AOB