'Ja' til dobbelt så mange helikopterflyvninger

Miljøministeriet har givet dispensation til at øge antallet af dage med helikopter-flyvninger i 2018 fra 20 dage til 40 dage.

Miljøstyrelsen vurderer, at den ekstra støjbelastning i 2018 er acceptabel. Dette skal ses i lyset af, at flyvningerne foregår om dagen, og at de foregår inden for øvelsesterrænet - og ikke over nærliggende Blovstrød. Arkivfoto: AOB

Miljøstyrelsen vurderer, at den ekstra støjbelastning i 2018 er acceptabel. Dette skal ses i lyset af, at flyvningerne foregår om dagen, og at de foregår inden for øvelsesterrænet - og ikke over nærliggende Blovstrød. Arkivfoto: AOB

HELIKOPTERFLYVNING  Miljø- og Fødevareministeriet har givet dispensation til Forsvaret til at øge antallet af dage med helikopterflyvninger i 2018 fra 20 dage til 40 dage på Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads.

I et brev til Forsvarets Ejendomsstyrelse - underskrevet af Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen - oplyses det, at Miljøstyrelsen har henvendt sig til Allerød Kommune.

Klager fra borgere, der er generet af støjen
Allerød Kommunen oplyser, "at der i Blovstrød er lokal opmærksomhed på den øgede helikopterflyvning i indeværende år. Dette er bl.a. kommet til udtryk i form af henvendelser og klager fra borgere, der er generet af støjen. Der gives udtryk for, at flyvningen foregår på alle tider af døgnet, og at der flyves meget lavt."  

Flyvningerne foregår om dagen og inden for øvelsesterrænet
Brevet fra Miljø- og Fødevareministeriet fortsætter: "Miljøstyrelsens faglige vurdering er, at den ekstra støjbelastning i 2018 er acceptabel, også taget i betragtning af vigtigheden af øvelserne for politiet og fastholdelse af beredskabet. Dette skal ses i lyset af, at flyvningerne foregår om dagen, og at de foregår inden for øvelsesterrænet - og ikke over nærliggende Blovstrød. Miljøstyrelsen vurderer, at de ekstra flyvedage ikke har nogen negativ betydning for nærliggende beskyttede naturområder."

'Ja' til ansøgningen
Ministeren konkluderer i brevet: "Idet der lægges vægt på vigtigheden af øvelserne, og at den ekstra støjbelastning vurderes som acceptabel af Miljøstyrelsen, idet øvelserne foregår om dagen inden for øvelsesterrænet, kan det ansøgte imødekommes. Dette under forudsætning af, at indflyvningshøjder og -retninger tilrettelægges med mindst mulig gene, og at flyvningen afvikles, så den berører de lokale boligområder mindst muligt."

"Der bør endvidere være fokus på, at der er fuld overensstemmelse mellem den information om flyvninger, der fremgår af Forsvarets offentlige støjkalender, og de flyvninger, der reelt gennemføres.

Endelig skal det bemærkes, at et øget aktivitetsbehov af varig karakter bør vurderes i relation til en evt. kommende revision af bekendtgørelsen, således at behovet for dispensationer af denne karakter kan reduceres," slutter Jakob Ellemann-Jensen.