Ophævelse af afbrændingsforbud

Nordsjællands Brandvæsen oplyser nu at afbrændingsforbudet er blevet ophævet!

Læs om gode råd om afbrænding og brug af åben ild på  www.nsbv.dk

Læs om gode råd om afbrænding og brug af åben ild på www.nsbv.dk

OPHÆVELSE  Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, ophæves afbrændingsforbuddet med virkning fra onsdag den 15. august 2018.

Afbrændingsforbuddet har været gældende for: 

• Allerød Kommune
• Fredensborg Kommune
• Hørsholm Kommune
• Rudersdal Kommune

Læs gode råd om afbrænding og brug af åben ild på www.nsbv.dk