Netto fik 'nej' til en 6 meter høj skiltepylon

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget behandlede sagen i tirsdags.

Ved den nye indkørsel direkte fra Kongevejen havde Netto håbet på at få lov til at opstille en 6 meter høj skiltepylon - men fik 'nej'. Manipuleret foto: AOB

Ved den nye indkørsel direkte fra Kongevejen havde Netto håbet på at få lov til at opstille en 6 meter høj skiltepylon - men fik 'nej'. Manipuleret foto: AOB

SKITEPYLON  NETTO på Kongevejen havde bl.a. søgt om at få tilladelse til at opstille en 6 meter høj skiltepylon svarende til, hvad REMA 1000 i sin tid have fået tilladelse til. Sagen blev i tirsdags behandlet af Teknik, Erhverv, Plan og Miljøud-valget, hvor man ikke kunne give denne tilladelse, men derimod til en pylon på 3 meter i højden.  

Endvidere ønskede NETTO den maksimale butiksstørrelse hævet fra 1.000 m2 til 1.200 m2 af hensyn til eventuelt fremtidig modernisering af butikken og forbedring af de logistiske forhold. Her var kommunens svar: "Denne mulighed kan ikke udnyttes i lokalplanen, før der er vedtaget en ny kommuneplan (eller et kommuneplantillæg), fordi de maksimale butiksstørrelser er fastlagt i kommuneplanens retningslinjer."