Ingen forekomst af 1,2,4 Triazol i vores drikkevand

Blovstrød Vandværk har undersøgt om nedbrydningsproduktet fandtes i vores vand - det gør det ikke.

1,2,4 Triazol er et nedbrydningsprodukt, der blandt andet kan stamme fra flere forskellige sprøjtemidler, men det findes ikke i vores drikkevand. Foto: AOB

1,2,4 Triazol er et nedbrydningsprodukt, der blandt andet kan stamme fra flere forskellige sprøjtemidler, men det findes ikke i vores drikkevand. Foto: AOB

DRIKKEVAND  Der har i pressen løbende været omtalt Triazon fundet i bl.a. flere vandværker rundt om i Danmark. I den forbindelse har Blovstrød Vandværk undersøgt eventuelle forekomster af 1,2,4 Triazol i vores anlæg.

Formanden for Blovstrød Vandværk, Henrik Østergaard, siger til AOB: "Som forventet fandt vi ikke dette stof i vores drikkevand, og fremover vil stoffet blive undersøgt i vandet fra de enkelte boringer i forbindelse med den almindelige boringskontrol."

1,2,4 Triazol er et nedbrydningsprodukt, der blandt andet kan stamme fra fire forskellige sprøjtemidler, som landbruget benytter til at bekæmpe svampeangreb i korn.