Ændring af sognegrænsen mellem Lillerød og Blovstrød  sogn

Pr. 1. august vil den gamle grænse mellem Lillerød og Blovstrød sogn ændre sig, sådan at beboere i eksempelvis Allerød Park og på Prins Valdemars Allé overgår til at tilhøre Lillerød Sogn. 

Det er vigtigt at understrege, at alle – uanset hvilken side af den nye sognegrænse man nu tilfældigvis bor på - stadig er meget velkomne i Blovstrød Kirke. Foto: Blovstrød Kirke

Det er vigtigt at understrege, at alle – uanset hvilken side af den nye sognegrænse man nu tilfældigvis bor på - stadig er meget velkomne i Blovstrød Kirke. Foto: Blovstrød Kirke

SOGNEÆNDRING  Den 1. august vil den gamle grænse mellem Lillerød og Blovstrød sogn ændre sig, sådan at beboere i eksempelvis Allerød Park og på Prins Valdemars Allé overgår til at tilhøre Lillerød Sogn. Den ny grænse kommer til at gå ved Nymøllevej. 

Nærmere knyttet til Lillerød
Menighedsrådet i Blovstrød forklarer i et husstandsomdelt brev, at flytningen af sognegrænsen hænger sammen med en antagelse i Lillerød og Blovstrød menighedsråd af, at en stor del af beboerne i denne del af byen, af geografiske årsager, føler sig nærmere knyttet til Lillerød end Blovstrød Kirke. En høring om emnet sidste år gav da også kun meget få indvendinger. 

Men samtidig understreger Blovstrød menighedsråd i brevet, at man er bekendt med, at det ikke er alle der har det på den måde: 

Velkomne i Blovstrød Kirke
”Derfor er det vigtigt for os at understrege, at alle – uanset hvilken side af den nye sognegrænse man nu tilfældigvis bor på - stadig er meget velkomne i Blovstrød Kirke, det være sig til seniorklubben, babysalmesang, gudstjenester og alle de øvrige arrangementer. Ligesom det stadig er muligt at bestille kirkebil til søndagens gudstjeneste.” 

Det er området indenfor den røde linie, der flyttes fra Blovstrød til Lillerød Sogn. 

Det er området indenfor den røde linie, der flyttes fra Blovstrød til Lillerød Sogn. 

Hvis man bor i området og ønsker at beholde sit sognebånd til Blovstrød Kirke, sådan at man ikke automatisk overgår til Lillerød sogn efter den 1. august, så er det meget let, forklares det ligeledes i brevet. Det kræver blot at man henvender sig til Allerød og Hillerøds provstis fælles Kirkekontor på telefon 70 23 03 93 og oplyser sit navn samt fødselsdag. Kontoret er åbent mandag - fredag: kl. 9:00-12:30. Torsdag også: kl.16:00-18:00. Eller man kan sende en mail til hpfk@km.dk

Den kirkebogsførende sognepræst i Blovstrød, Kristine K. Ravn, går på barsel i midten af august, men det er alligevel muligt at løse sognebånd til hende og dermed Blovstrød sogn.