Blovstrød Vandværk udskifter anboringsbøjler

Flere har spurgt, hvorfor vandværket udskifter anboringsbøjlerne - og er det nødvendigt?

I øjeblikket arbejder man på Drabæksvej og forventer at være færdige her om en lille måneds tid. Foto: AOB

I øjeblikket arbejder man på Drabæksvej og forventer at være færdige her om en lille måneds tid. Foto: AOB

UDSKIFTNING  Mange af vore læsere har spurgt, hvad det er for et større projekt, som vores vandværk er igang med. Løbende graves der op ved de enkelte parceller ud for stophanen, der normalt ligger i fortovet. Det er et arbejde som pr. husstand godt kan tage op til flere dage, og samtidig lukker man i perioder for vandet.

Vi har spurgt vandværksbestyrer, Kurt Nielsen, hvad er det egentlig der foregår? Og han forklarer: "De T-stykker som sidder i hovedvandledningen ud for hver bolig kaldes teknisk for anboringsbøjler, som oprindeligt er udført i aluminium, men som ad åre er begyndt at tære, hvilket har medført vandspild. Samtidig er der i forbindelse med stophanen i fortorvet en del af stikledningen ind til huset, der er udført i jern og den skifter vi samtidig med en ny stophane.

Ved at vi skifter anboringsbøjlerne før de bliver utætte, kan de skiftes til halv pris, og typisk vil vandet løbe i flere år, før vi opdager, hvor utætheden er, og der skal bruges en masse resurser på lekagesøgning. Vi kan se på natudpumpningen, at der er utætheder - men ikke hvor. Derfor er dette projekt nødvendigt."

Som nævnt, er det et større projekt, der faktisk strækker sig over flere år, og alle de nye byggerier her i Blovstrød (bl.a. Drabæk Huse, Frugtlunden og Grønningen) er selvsagt 'født' med denne nye løsning. Efterfølgende får de enkelte forbrugere også en ny digital vandmåler LÆS HER.

Som det fremgår ligger der en del forskellige forsyningsledninger i fortovene, og aller nederst ligger hovedvandledningen. Det er anboringsbøjlen samt stophanen og jern-stikledningen, der bliver udskiftet. Foto/tekst: AOB

Som det fremgår ligger der en del forskellige forsyningsledninger i fortovene, og aller nederst ligger hovedvandledningen. Det er anboringsbøjlen samt stophanen og jern-stikledningen, der bliver udskiftet. Foto/tekst: AOB

Kurt Nielsen fortsætter: "Vi udskifter løbende anboringsbøjlerne vej for vej eller ved et aktuelt brud. Nu har vi fået et fastpristilbud på udskiftning af bøjleme og får udført udskiftningerne iht. dette. I øjeblikket arbejder vi på Drabæksvej og forventer at være færdige her om en lille måneds tid. Så går renoveringsarbejderne videre til Sjælsøparkens lige numre og Skovmarken i år. Efterfølgende tager bestyrelsen så stilling til, hvor vi skifter til næste år."

Det er VVS-firmaet Tage Bagger A/S fra Lynge, som står for den praktiske udførelse af arbejdet, og som oplyser, at både kortvarige samt længere planlagte lukninger af vandet vil altid påbegyndes efter kl. 9:00 om morgenen. Der kan forekomme luft i rørene og derfor også rødt vand efter lukningerne. Har man spørgsmål, kan man rette henvendelse til Christian Bagger på 48 18 70 83.