Skolebio igen?

Man vil nu igen søge at få eleverne i biografen i skoletiden.

Skolebio'en har tidligere været en del af det fælles skolevæsen. Ordningen blev dog afskaffet i forbindelse med besparelser på budgettet.

Skolebio'en har tidligere været en del af det fælles skolevæsen. Ordningen blev dog afskaffet i forbindelse med besparelser på budgettet.

SKOLEBIO  Når byrådet efter sommerferien skal i gang med budgetforhandlingerne for at lave en aftale for de kommende år, skal medlemmerne blandt andet tage stilling til et forslag fra Venstre om at indføre skolebio. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Forslaget lyder i sin fulde ordlyd sådan: "Indførelse af skolebio i samarbejde med Allerød Biograf til undervisningsformål. Skolerne kan i projektarbejdet og lignende skabe liv og variation i hverdagen. Der afsættes 25.000 kroner, som skolerne betaler biografen."

I forbindelse med forslaget oplyser forvaltningen, at 'Skolen i biografen' tidligere har været en del af det fælles skolevæsen. Ordningen er dog blevet afskaffet i forbindelse med tidligere besparelser på budgettet. Det skete blandt andet på baggrund af en vigende tilslutning til ordningen.