De nye digitale vandmålere giver nedslag i forsikringen

Mange forsikringsselskaber giver nedslag i husforsikringen, når man får installeret den ny digitale vandmåler.

De nye digitale vandmålere giver et nedslag på husforsikringen på 500 - 600 kr. pr. år.

De nye digitale vandmålere giver et nedslag på husforsikringen på 500 - 600 kr. pr. år.

UDSKIFTNING  Blovstrød Vandværk har ind til videre skifte ca. 220 mekaniske målere ud til digitale målere. I løbet 2018 og evt. primo 2019 vil de resterende forbrugere i Blovstrød få monteret de nye digitale målere. Ca. 630 målere vil således være udskiftet. Alle nye forbrugere i det nye Blovstrød (300-400) vil ligeledes få opsat de digitale målere.

Der er flere fordele ved de nye digitale vandmålere
For det første:
De nye digitale vandmålere kan fjernaflæses, hvorfor forbrugere med de nye målere ikke længere skal foretage den årlige selvaflæsning af målerstanden.

Det vil i stedet være vandværket, som fjernaflæser de digitale målere den 1. januar.

For det andet:
Når man får installeret den nye vandmåler, vil der være mulighed for at få et nedslag i sin husforsikring på 500-600 kr. pr. år. Det skyldes, at den nye måler er udstyret med en vandsikring, dvs. at den er indrettet med en anordning, som kan registrere, hvis der er et læk i husets vandinstallation, og der siver vand ud i huset.

Man skal dog selv kontakte sit forsikringsselskab og oplyse, at man har fået installeret en digital Kamstrup måler (multical 2100). 
 

LÆS OGSÅ: Digitale vandmålere til Blovstrød