Klatretræets genåbning forlænges med to måneder

Forældrebestyrelsen havde foreslået en forlængelse, som er blevet godkendt af byrådet.

Klatretræet er åbent frem til den 1. marts. Foto: AOB

Klatretræet er åbent frem til den 1. marts. Foto: AOB

FORLÆNGELSE  I forbindelse med kapacitetsudvidelsen på dagtilbudsområdet i Blovstrød havde ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelse drøftet, hvilke børn, der skulle være i Klatretræet - fremfor at blive i Brumbassen og Tusindfryd indtil det nye 'Blovstrød Børnehus' står færdigt den 1. januar 2019.

På baggrund af denne drøftelse var ønsket, at der etableres et særligt tilbud til de ældste børnehavebørn/kommende skolebørn i Klatretræet fra sommeren 2018. Ønsket blev støttet af medarbejdere og forældrebestyrelsen.

For at de to børnehavegrupper kan forblive i Klatretræet, indtil de starter i MiniSFO, og at børnene dermed kan undgå endnu et skift til den ny daginstitution pr. 1. januar 2019 - for kun at være der 7-8 uger - har man således søgt om, at Klatretræet holdes åben frem til den 1. marts. Dvs. at de kommende skolebørn kan gå direkte fra Klatretræet til Blovstrød Skole og starte i MiniSFO. Dette godkendte et enigt byråd ved sidste møde.

Driftsudgiften pr. måned i Klatretræet er beregnet til 15.000 kr., og det skønnes således en samlet nettoudgift på kr. 30.000 i 2019 for denne 2-måneders forlængelse.